schwannom

Klinické znaky

 • Neobvyklý u dětí (5% neurogenních tumorů)
 • Většina je sporadická – V. a VIII. kraniální nerv
 • Bilaterální na VIII. kraniálním nervu – Neurofibromatóza typu 2
 • Hlava, krk, končetiny (flexorové zóny)
 • Pomalu rostoucí, bezbolestný

 

Obr. 34 – Schwannom – kohezivní tkáňové fragmenty. Fragmenty uniformních vřetenitých buněk ve v kolagenní matrix (H&E)
Obr. 35 – Schwannom – vřetenité buňky s ovoidními, čárkovitými a zvlněnými jádry a palisádováním (Verocayova tělíska). Blandní populace a absence nekrózy (H&E)
Obr. 36 - Schwannom – protáhlá zvlněná jádra (Giemsa)

 

 • Nízká sensitivita
 • Bolest při aspiraci
 • Kohezivní buňky ve tkáňových fragmentech (pomocná kritéria low grade/benigních tumorů nervové pochvy)
 • Jaderné palisádování (Verocayova tělíska)- (pomocný znak)
 • Vřetenobuněčnéý s ovoidními, protáhlými nebo zvlněnými jádry
 • Intranukleární cytoplazmatické inkluze
 • Fibrilární cytoplazma
 • Anisokaryóza může být přítomna - starý schwannom
 • Žádné mitózy
 • Melanotický pigment může být přítomen v HMB45 pozitivních buňkách 

 

Imunocytochemie

 • Vimentin: Pozitivní
 • S100 protein: Pozitivní
 • Leu7: Pozitivní
 • GFAP: Pozitivní (occasional)

 

Diferenciální diagnóza

 • Neurofibrom
  • Jaderné znaky jsou ve většině případů nerozlišitelné
  • V tomto typu lézí je hlavním obsahem cytologické diagnózy benigní neurogenní tumor
X