Maligní tumor z pochvy periferního nervu

Klinické znaky

 • Častější nerabdomyosarkomový sarkom měkkých tkání v dětství
 • Hluboko uložený tumor, vzniká na velkých nevrech nebo v preexistujícím neurofibromu
 • Medián věku 10 let. Jsou popsány kongenitální případy.
 • Tyto tumory mohou obsahovat všechny složky nervové pochvy (Schwannovy buňky, perineurální fibroblasty, fibroblasty)
 • Končetiny (nohy, hýždě ), trup a hlava a krk,
 • 50% sdruženo s neurofibromatózou Typ I
 • 2% pacientů s neurofibromatózou Typ I onemocní během života tímto tumorem
 • Vzácně vznikají z ganglioneuromů, feochromocytomů a schwannomů

 

Obr. 33a – Maligní tumor z pochvy periferního nervu–vysoká celularita relativně monotónními maligními buňkami - zpeření (H&E)
Obr. 33b - Maligní tumor z pochvy periferního nervu – high grade tumor s rozsáhlou nekrózou a mitózami a také zjevně maligními jádry (H&E) 
Obr. 33c - Maligní tumor z pochvy periferního nervu – izolované disperzní buňky. Tento obraz dominuje v high grade tumoru. Hemoragie a nekrózy v pozadí. (Giemsa)
Obr. 33d - Maligní tumor z pochvy periferního nervu - rozety a neuroepiteliální úprava (Giemsa)
Obr. 33d - Maligní tumor z pochvy periferního nervu - rozety a neuroepiteliální úprava (Giemsa)

 

 • Nátěry střední až vyšší celularity
 • Velké množství disociovaných vřetenonitých buněk
 • Vysoký nukleárně/cytoplazmatický poměr
 • Zvlněná jádra
 • Prominentní nukleoly
 • Low grade léze jsou blandní monotónní - (Diferenciální diagnóza s benigními lézemi)
 • Běžné jsou mnohojaderné anaplastické buňky
 • Myxoidní a fibrillární pozadí
 • Časté mitózy
 • Pleomorfie může být vyjádřena, sama o sobě však není známkou malignity
 • Rosety a neuroepiteliální úprava mohou být přítomny

 

Imunocytochemie

 • S100 protein: Pozitivní (62%)
 • CD57 (leu7): Pozitivní (55%)
 • CD99: Pozitivní (86%)
 • Kyselý gliální fibrilární protein(GFAP): Pozitivní (případy s perineuriální diferenciaci)
 • Proteinový genový product 9.5 (PGP9.5): Pozitivní (nespecifický)
 • P53 : Pozitivní v high grade lézích
 • Desmin: Pozitivní (Triton)
 • EMA: Negativní (zpravidla)
 • Keratiny: Positivita se popsuje zřídka (s výjimkou keratinu 7 nebo 19)       

 

Elektronová mikroskopie

 • Buňky se štíhlými protáhlými výběžky
 • Primitivní buněčné junkce
 • Zvlnění buněčné membrány s lamelární úpravou
 • Diskontinuální bazální membrána
 • Okrouhlé nebo oválné jádro hladkých kontur
 • Prominentní nukleoly

 

Genetické studie

 • Translokace (17;22)
 • MDM2 amplifikace

 

Diferenciální diagnóza

 • Synoviální sarkom
  • Bifázická úprava
  • keratiny (7 nebo19): Pozitivní
 • Celulární schwannomy
  • Agregáty spíše než jednotlivé buňky
  • Monomorfnější buněčná populace
  • Vzácné mitózy a nekrózy
 • Fibrosarkom
  • S-100 protein: pozitivní (fokálně)

 

Hlavní fakta

 • Špatná prognóza
 • Metastázy do plic, jater a kostí
 • Sklon k perineurálnímu šíření
 • Případy sdružené s neurofibromatózou mají horší prognózu
X