Neurofibrom

Klinické znaky

 • Klinické znaky
 • Mladí dosp?lí
 • Muži p?evažují
 • Povrchové nebo hluboké léze
 • Není anatomická predilekce
 • Solitární léze
 • hluboké a mnohotné jsou sdruženy s neurofibromatózou Typu I nebo II
 • Maligní transformace ?ast?jší u pacient? s neurofibromatózou Typu I

Cytopatologie

 • Bolestivá aspirace
 • Chudá celularita
 • Cystické /myxoidní pozadí
 • Jednotlivé bu?ky nebo malé agregáty
 • Štíhlá protáhláv?etenitá nebo hv?zdicovitá jádra
 • Jádra se zašpi?at?lými konci
 • Blandní chromatin
 • Nukleární pleomorfie a hyperchromázie mohou být vyjád?eny
 • Mitózy jsou výjime?né
 • Schwannovy bu?ky a fibroblasty

 

Imunocytochemie

 • Schwannovy bu?ky
  • S100 protein: Pozitivní
 • Fibroblasty
  • CD34: Pozitivní
 • Axony: znázorn?ny neurofilamenty
 • EMA: pozitivní (Plexiformní podtyp)

 

Diferenciální diagnóza

 • Schwannomy
  • Jaderné znaky jsou ve v?tšin? p?ípad? nerozlišitelné
  • Cytoblok m?že být užite?ný- palisádování
  • základní diagnmóza je benigní Neutrogena tumor
 • *Liposarkom myxoidní
 • Atypické lipoblasty

 

Hlavní fakta

 • Maligní transformace vzácná u sporadických výskyt? (5% plexiformních forem transformuje do maligního tumoru z pochvy periferního nervu)
X