Neurofibrom

Klinické znaky

 • Klinické znaky
 • Mladí dospělí
 • Muži převažují
 • Povrchové nebo hluboké léze
 • Není anatomická predilekce
 • Solitární léze
 • hluboké a mnohotné jsou sdruženy s neurofibromatózou Typu I nebo II
 • Maligní transformace častější u pacientů s neurofibromatózou Typu I

Cytopatologie

 • Bolestivá aspirace
 • Chudá celularita
 • Cystické /myxoidní pozadí
 • Jednotlivé buňky nebo malé agregáty
 • Štíhlá protáhlávřetenitá nebo hvězdicovitá jádra
 • Jádra se zašpičatělými konci
 • Blandní chromatin
 • Nukleární pleomorfie a hyperchromázie mohou být vyjádřeny
 • Mitózy jsou výjimečné
 • Schwannovy buňky a fibroblasty

 

Imunocytochemie

 • Schwannovy buňky
  • S100 protein: Pozitivní
 • Fibroblasty
  • CD34: Pozitivní
 • Axony: znázorněny neurofilamenty
 • EMA: pozitivní (Plexiformní podtyp)

 

Diferenciální diagnóza

 • Schwannomy
  • Jaderné znaky jsou ve většině případů nerozlišitelné
  • Cytoblok může být užitečný- palisádování
  • základní diagnmóza je benigní Neutrogena tumor
 • *Liposarkom myxoidní
 • Atypické lipoblasty

 

Hlavní fakta

 • Maligní transformace vzácná u sporadických výskytů (5% plexiformních forem transformuje do maligního tumoru z pochvy periferního nervu)
X