Fibrosarkom dětského věku

Klinické znaky

 • Obvykle se projeví do dvou let věku
 • V 50% kongenitální
 • Axiální oblast a končetiny
 • Převaha chlapců
 • Rychlý růst
 • Extenzivní lokální invaze

 

Cytopatologie

 • Celularita a stupeň pleomorfie závisí na histologickém gradu
 • Buňky s ovoidním až elongovaným jádrem
 • Jemně granulární chromatin
 • Malé nukleoly
 • chudá až středně objemná uni- nebo bipolární cytoplazma
 • Jaderné atypie
 • Nekróza
 • Mitózy časté, nejsou významné pro prognózu

 

Imunocytochemie

 • Vimentin: Pozitivní
 • Hladkosvalový aktin: Pozitivní( fokálně)
 • Desmin: Pozitivní ( fokálně)
 • S100 Protein: Pozitivní( fokálně)
 • CD34: Pozitivní( fokálně)
 • Faktor XIIIa: Pozitivní

 

Genetické studie

 • t(12;15)(p13;q25)- ETV6-NTRK3 gene fusion (in 70%)
 • Trisomie chromosomu 11
 • Variabilní trisomie chromosomů 17 a 20 nebo 8 a 10

 

Diferenciální diagnóza

 • Nodulární fasciitis
  • Typická klinická manifestace
  • Vysoce characteristické metachromatické myxoidní stroma
  • fragmenty řídce a nepravidelně uspořádaných buněk
 • Fibromatóza
  • nižší celularita než u fibrosarkomu
  • Blandní vřetenitá jádra
  • Nenápadná jadérka
  • Absence mitóz
 • Embryonnální rabdomyosarkom
  • Myxoidní stroma
  • Desmin: Pozitivní
  • Myo-D1: Pozitivní
 • Synoviální sarkom
  • Cytokeratiny: Pozitivní
  • t(X; 18) (p11.2; q11)

 

Hlavní fakta

 • Identický s kongenitálním mezoblastickým nefromem
 • 90% přežití
 • 40-50% recidivuje
 • 10% metastazuje (typicky do plic)
  Léčba: kompletní excize
X