Fibromatosis colli

Klinické znaky

 • Obvykle přítomna po narození (0,4% porodů), v průběhu druhého až osmého týdně života
 • Chlapci postiženi častěji
 • Často bilaterální
 • Sdružena s kongenitálními anomáliemi-14%
 • Sdružena s porodním poraněním -50%
 • v dolní třetině musculus sternocleidomastoideus

 

Obr. 31 a,- Fibromatosis colli – jednotlivé fibroblasty a regenerující vícejaderná svalová vlákna (H&E)
Obr. 31 b - Fibromatosis colli – jednotlivé fibroblasty a regenerující vícejaderná svalová vlákna (H&E)
Obr. 32 - Fibromatosis colli- fibroblasty mají blandní jádra s jemným chromatinem (Giemsa)

 

 • Řídký materiál
 • Blandní vřetenité fibroblasty, jednotlivě nebo v trsech
 • Absence atypií
 • fibromyxoidní matrix
 • Regenerující mnohojaderná svalová vlákna

 

Imunocytochemie

 • Vimentin: Pozitivní
 • Hladkosvalový aktin: Pozitivní

 

Diferenciální diagnóza

 • Fibrosarkom
 • Embryonální rabdomyosarkom

 

Hlavní fakta

 • Spontánní regrese v průběhu týdnů až měsíců
 • Torticollis může být komplikací
 • Tenkojehlová diagnóza je velmi užitečná, protože excize obvykle není nutná
X