Fibromatóza

Termín fibromatóza byl navržen Stoutem pro skupinu příbuzných onemocněné s následujícími rysy:

  1. Proliferace fibroblastů/myofibroblastů
  2. Infiltrativní obraz růstu
  3. Přítomnost variabilního (často hojného) množství kolagenu mezi proliferujícími buňkami
  4. Absence cytologických znaků malignity
  5. Absence mitotické aktivity
  6. Agresivní klinické chování (recidivy)

V dětském věku se vyskytují tři varianty fibromatózy s distinktním klinickopatologickým obrazem: fibromatosis colli, infantilní digitální fibromatóza a infantilní myofibromatóza (Detaily viz kapitola o měkkých tkáních)

X