Nodulární fasciitis

Klinické znaky

 • Časté v prvních dvou dekádách života
 • Anamnéza rychlého růstu (týdny)
 • Nejobvyklejší lokalizace: horní končetiny, hlava, krk, hrudník nebo záda
 • Léze malé velikosti 2-3 cm
 • podkožní u dětí a mladých dospělých
 • Zřídka u novorozenců
 • Předchozí trauma v 10 až 15%

 

Obr. 29 – Nodulární fasciitis- myxoidní vřetenobuněčná léze
Obr. 30 - Nodulární fasciitis – blandně vyhlížející, ale pleomorfní myofibroblasty a zánětlivé bu|ňky (H&E)

 

 • Hypercelulární nátěry
 • Rozpoznání myxoidní vřetenobuněčné léze v 5% případů
 • Disperzní až kohezivní buňky
 • Blandní vzhled, ale pleomorfní myofibroblasty (dužnatá, vřetenitá, ovoidní, ledvinitá jádra)
 • Dvoujaderné formy
 • Triangulární buňky
 • Excentricky uložená jádra s blandním chromatinem
 • Podobné gangliovým buňkám
 • Časté mitózy
 • Zánětlivé buňky (neutrofily, lymfocyty, eozinofily) histiocyty a/nebo vícejaderné obrovské buňky)

 

Imunocytochemie

 • Vimentin: Pozitivní
 • CD68: Pozitivní
 • Hladkosvalový aktin: Pozitivní
 • Calponin: Pozitivní
 • Desmin: Negativní
 • S100 protein: Negativní
 • CD34: Negativní

 

Genetické studie

 • MYH9-USP6 fúzní gen

 

Diferenciální diagnóza

 • Myxoidní liposarkom
  • Lipoblasty
  • Absence zánětlivého pozadí
 • Maligní fibrózní histiocytom
  • Větší atypie
 • Schwannom
  • nápadná celularita
  • Méně jednotlivých buněk
  • Řídké/žádné mitózy
  • Absence zánětlivého pozadí
  • Prominentní stromální fragmenty s hypercelulárními a hypocelulárními okrsky
  • Verocay bodies
  • Palisade
  • S100 protein: Pozitivní

 

Hlavní fakta

 • Spontánní regrese během 3-4 týdnů
 • Lokální excize je vhodnou léčbou
 • Cytologie může být v kontextu klinických znaků diagnostická
X