Extraskeletální myxoidní chondrosarkom

Klinické znaky

 • Vzácně u dětí
 • Může být kongenitální
 • Dolní končetiny, hýždě, hlava a krk
 • Hluboko uložený, bezbolestný
 • považován za indolentní, low-grade sarkom měkkých tkání s tendencí k recidivě

 

Obr. 26 - Extraskeletální myxoidní chondrosarkom – Buňky jednotlivě, nebo v malých skupinkách, volně nebo zalité v matrix. Dlouhé jemné výběžky matrix s ostře ohraničenými okraji splývají s myxoidním pozadím (H&E).
Obr. 27 - Extraskeletální myxoidní chondrosarkom – jednotlivé nádorové buňky s oválným nebo okrouhlým jádrem a homogenní acidofilní cytoplazmou (H&E) – v rohu – nádorové buňky mohou být vícejaderné, se solitárními prominentními nukleoly. (H&E)
Obr. 28 - Extraskeletální myxoidní chondrosarkom – Všimněte si okrouhlých jader s bohatou cytoplazmou (Giemsa)

 

 • Aspirát s bohatou bělavou tekutinou
 • Metachromatické myxoidní pozadí
 • Nátěry chudé až bohaté
 • Bimodální buněčný obraz: kulaté až oválné buňky a vřetenité buňky
 • Jednotlivé buňky, provazce a trsy
 • Jádra s jemným granulárním chromatinem
 • Mohou být přítomny jaderné rýhy
 • Malá prominentní jadérka
 • Malé až střední množství jemné, bledé, modré cytoplasmy.
 • Myxoidní/chondroidní matrix (téměř vždy přítomna) obklopuje buněčné agregáty
 • Fibrilární až denzní stroma s ostrými hranicemi, ačkoli některé fragmenty matrix mají jemné ostny, které splývají s pozadím
 • Vícejaderné buňky

 

Histochemické průkazy

 • Barvení sulfatovaných glycosaminoglycanů, nebarví se haluronová kyselina
 • Alciánová modř pH 1

 

Imunocytochemie

 • S100 Protein: Pozitivní
 • Vimentin: Pozitivní
 • Lysozym: Pozitivní
 • Bcl-2: pozitivní
 • CD99: pozitivní
 • CD57: pozitivní
 • EMA a cytokeratiny (AE1AE3, CAM5.2, CEA): Negativní
 • Neuroendokrinní markery: Pozitivní

 

Elektronová mikroskopie

 • Rudimentární buněčné junkce
 • Cytoplazma s bohatým endoplasmatickým retikulem, Golgiho aparátem a mitochondriemi.
 • Granulární endoplasmatické retikulum rozšířené a vyplněné paralel ními mikrotubuly 24 nm
 • Cytoplasmatický glykogen

 

Genetické studie

 • t (9; 22) (q22-31; 11-12) - EWS/TEC genová fúze-(75%)
 • t(9;17)- popsán v některých variantách

 

Diferenciální diagnóza

 • Rabdomyosarkom
  • Svalová diferenciace (imunohistochemicky a elektronmikroskopicky)
 • Myxoidní liposarkom
  • Lipoblasty se zoubkovanými jádry v trsech kolem větvených kapilár
  • Pletivová úprava
 • Chordom
  • Má rovněž metachromatické myxoidní stroma
  • Má rovněž nádorové buňky jednotlivě nebo v provazcích
  • Přítomnost fyzaliformních (jemně vakuolizovaných) buněk
  • Epiteliální markery: Pozitivní
 • Extrarenální rabdoidní tumor
  • Vzácně je léze myxoidní
  • Prominentní eozinofilní nukleoly
  • Eozinofilní paranukleární cytoplazmatické inkluze.
  • Cytokeratiny: Pozitivní

 

Hlavní fakta

 • V době odhalení high grade tumoru jsou časté plicní metastázy
X