Myxoidní liposarkom

Klinické znaky

 • Méně než 3% sarkomů měkkých tkání u dětí a adolescentů
 • Primitivní tumor z mesenchymálních buněk se znaky časné lipogeneze a malou příměsí zralých adipocytů
 • Myxoidní a kulatobuněčný liposarkom patří k téže genetické entitě
 • Kulatobuněčný liposarkom – zvýšené riziko recidivy a metastáz
 • Mladí dospělí, mezi 10 a 15 lety
 • Hluboké léze
 • Často na stehně (60-70%)
 • Hluboké léze mohou dosáhnout 15 cm

 

Obr. 22 – Myxoidní liposarkom – myxoidní stroma s plexiformní kapilární sití (Giemsa)
Obr. 23 - Myxoidní liposarkom –Četné vakuolizované buňky. Buňky mají kulatá nebo oválná jádra. (Giemsa)
Obr. 24 a  - Myxoidní liposarkom –Četné uni- nebo multivakuolizované lipoblasty s excentrickými komprimovanými jádry (H&E)
Obr. 24 b - Myxoidní liposarkom –Četné uni- nebo multivakuolizované lipoblasty s excentrickými komprimovanými jádry (H&E)
Obr. 25 - Myxoidní liposarkom – Maligní lipoblasty s pleomorfními zoubkovanými nepravidelnými jádry. (Giemsa)

 

 • Lipoblasty v různých stádiích diferenciace (primitivní mesenchymální buňky až i dobře diferencované lipoblasty)
 • Vřetenité buňky v různých tvarech
 • Malé univakuolární buňky s nepravidelnými a hyperchromními jádry
 • Hyperchromní atypická a zoubkovaná jádra
 • Mitotická aktivita je nízká
 • Uniformní, okrouhlé, malé nádorové buňky s občasnými tukovými vakuolami (z malobuněčné složky)
  • Vysoký nukleocytoplasmatický poměr
  • Excentrická hyperchromní jádra
  • Prominentní nukleoly
  • Acidofilní cytoplasma
 • Fibrilární myxoidní pozadí
 • Jemné větvené kapiláry v myxoidní matrix

 

Histochemické průkazy

 • Myxoidní matrix se barví alciánovou modří s pH2.5 , nikoli pH1.0

 

Imunocytochemie

 • S100 protein: Pozitivní
 • CD34: Negativní

 

Genetické studie

 • Kruhový chromosom 12
 • t(12;16)(q13;p11) – CHOP-TLS/FUS fúzní gen
 • t(12;22)(q13;p12) - CHOP-EWS fúzní gen -(alternativa v 10%)

 

Diferenciální diagnóza

 • Lipoblastom
  • Diferenciální diagnóza může být obtížná a někdy vyžaduje genetické studie
 • Extraskeletální myxoidní chondrosarkom
  • Absence jemných kapilár
  • Buňky nemají tukové vakuoly v cytoplasmě
  • Barvení alciánovou modří pH 1.0
 • Lymfom a nádor z malých kulatých buněk
  • Imunohistochemické studie jsou přínosné v diferenciální diagnóze

 

Hlavní fakta

 • Kulatobuněčný liposarkom – hypercelulární a málo diferencovaná forma myxoidního liposarkomu
 • Lokální recidivy před metastázami
 • Metastázy do plic (20-30%)
 • Špatná prognóza pokud jsou přítomny kulaté a pleomorfní buňky
 • Široká excize je optimálním postupem s prevencí lokálních recidiv.
X