Lipoblastom

Klinické znaky

 • Tumory z tukové tkáně reprezentují 6% nádorů měkkých tkání v dětském věku a lipoblastomy reprezentují 30%
 • 88% případů vzniká do 3 let věku
 • Častější u chlapců, na končetinách (38-73%), trupu, v retroperitoneu (10%), mediastinu a na hrudníku
 • Asociace s malformacemi, záchvaty a zpomalením vývoje
 • Recidivy se popisují až v 25% případů
 • Hluboko uložené tumory se projeví kompresí okolních orgánů
 • Pokud roste infiltrativně, nazývá se lipoblastomatóza

 

Obr. 18 a (H&E), – Lipoblastom – fragmenty tukové tkáně, (směs tukových buněk v různém stupni maturace) (H&E)
Obr. 18 b (Giemsa) – Lipoblastom – fragmenty tukové tkáně, (směs tukových buněk v různém stupni maturace)
Obr. 19 – Lipoblastom –plachty nezralých buněk promísených se zralými tukovými buňkami (H&E)
Obr. 20 – Lipoblastom –Multivakulární lipoblasty se zoubkovanými hyperchromními jádry. buňky nejsou pleomorfní a jádra mají blandní chromatin. (H&E)
Obr. 21 – Lipoblastom - Četné lipoblasty (Giemsa)

 

 • Myxoidní pozadí
 • Fragmenty myxoidního stromatu, někdy smíšené s adipocyty
 • Fragmenty tukové tkáně, směs tukových buněk v různém stadiu maturace (centrálně nebo excentricky uložené jádro)
 • Kapilární síť je obvykle přítomna
 • Mesenchymální nezralé buňky
 • Buňky s jemným chromatinem
 • Jadérka chybí
 • Lipoblasty bez jaderné polymorfie

Genetické studie

 • Strukturální přestavba zahrnující oblast chromosomu 8q11-13

 

Diferenciální diagnóza

Tukovou tkáň mohou obsahovat četné pediatrické léze:

 • Liposarkom myxoidní (odlišení ve FNAC je někdy obtížné)
  • Vzácné léze u dětí
  • Atypické lipoblasty
  • Atypické monovakuolární buňky
  • Bohaté charakteristické myxoidní pozadí
  • Nápadné větvené kapiláry
  • Chromosomální přestavba v oblasti 12q14
 • Intramuskulární hemangiom
  • Kosterní sval
  • Zralé adipocyty
  • Nejsou atypie
 • Intramuskulární lipomy
  • Atrofická svalová vlákna
  • Zralé adipocyty
 • Nefroblastom
  • Lokalizován v ledvině
  • Přítomnost mesenchymové, blastémové, nebo epiteliální diferenciace

 

Hlavní fakta

 • Léze v čase vyzrává

Metodou terapeutické volby je chirurgická excize 

X