III- NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ JINÉ NEŽ RABDOMYOSARKOM

OBECNÉ ÚVAHY

Maligní tumory měkkých tkání jsou u dětí a adolescentů neobvyklé. Omezíme se na ty, které jsou v tomto věkovém období charakterističtější nebo specifičtější.
Děti se sarkomy, (zejména mladší dvou let) mají v 7% až 33% genetické predisposice k malignitě obecně
Tenkojehlová biopsie (FNA) lézí měkkých tkání je jednou z nejobtížnějších oblastí cytodiagnostiky:

 • Všeobecní patologové nejsou dostatečně obeznámeni s těmito lézemi
 • Tyto léze jsou obecně morfologicky heterogennní
 • Nátěry jsou často málo buněčné, což omezuje specializované došetřování
 • Diferenciace je zřídka rozpoznatelná
 • Rozpoznání malignity nebo borderline léze je obtížné, nebo i nemožné
 • Grading sarkomů je ve většině případů nemožný a hlavním úkolem je rozlišení high a low grade - mělo by být založeno na následujících znacích:
  • Celularita: 1 bod pro low; 3 pro high
  • Jaderná atypie: 1 bod pro low; 3 pro high
  • Mitózy na 200 buněk- 1 bod, pokud 0-2; 3 body, pokud >5
  • Nekróza: 1 bod pro absenci; 3 pokud je přítomna
  • Grade 1 se skore 4-6, Grade 3 se skore 10-12

Je záhodno:

 • Postupovat multidisciplinárně
 • Extenzivně vyšetřovat tumor, to jest:
  • Odebrat material pro cytoblok
  • Zajistit čerstvý materiál pro speciální metody (např. cytogenetické, průtokovou cytometrii, elektronovou mikroskopii, atd...)

 

Následující znaky by měly být vždy vyhodnoceny:

 • Celularita
 • Pozadí a typ matrix
 • buněčná morfologie
 • Stupeň diferenciace
 • Mitotická aktivita
 • Vaskularizace
 • Nekróza
X