Metanefrický adenom

Klinické znaky

 • Benigní nádor složený z primitivních buněk podobných metanefrických tubulům
 • Střední věk - 41 let
 • Rozsah: 11 měsíců – 83 let
 • Nejčastější věk: 50-60 let
 • Nejčastěji u žen
 • Klinické symptomy: bolesti v bedrech, hematurie a polycytémie
 • Tyto tumory jsou součástí spektra tumorů složených z různé proporce epitelu a mesenchymální/stromální tkáně (metanefrický adenom, metanefrický adenofibrom nebo metanefrický stromální tumor).
 • Myšlenka některých autorů, že tento tumor má vztah k papilárnímu nádoru
 • z renálních buněk, je kontroverzní (Pins M et al 1999).

 

Obr. 12 a;- Metanefrický adenom- monomorfní populace malých modrých buněk ve světlém pozadí tvořící malé tubuly a rosety.(H&E), Buňky mají okrouhlá až oválná jádra bez atypií a minimální množství cytoplazmy.
Obr.  12 b- Metanefrický adenom- monomorfní populace malých modrých buněk ve světlém pozadí tvořící malé tubuly a rosety.(H&E), Buňky mají okrouhlá až oválná jádra bez atypií a minimální množství cytoplazmy.

 

 • Populace monomorfních malých modrých buněk v čistém pozadí
 • Trsy, tubuly papily nebo rozety
 • Přítomna jsou obvykle hojná pravidelná holá jádra
 • Kulatá nebo oválná jádra nemají atypia a jsou obdána minimem cytoplasmy.
 • Chromatin je denzní a pravidelně distribuovaný a nukleolus je nenápadný
 • V pozadí není nekróza a nejsou přítomny mitózy.
 •  V centrech tubulárních struktur mohou být patrna psammomatózní tělíska.

 

Imunocytochemie

 • CD57: Pozitivní-intense
 • WT1: Pozitivní
 • AMACR: pozitivní
 • Pax 8: pozitivní
 • CK7: negativní
 • CD56: Negativní( ojediněle popsány pozitivní případy)
 • EMA: Negativní

 

Genetické studie

 • 2p delece
 • BRAF mutace - 90%

 

Diferenciální diagnóza

 • Wilmsův tumor (epiteliálně predominantní)
  • Pacienti jsou obvykle mladší 6 let
  • Extenzivní blokování může odhalit další komponenty Wilmsova tumoru (blastém, mesenchym)
  • Blastém je CD56 pozitivní a CD57 negativní
  • Wilmsovy tubuly jsou CD57 pozitivní a CD56 negativní –podobně imunoprofilu of MA
  • Není BRAF mutace
 •  Solidní varianta papilárního (chromofilního) RCC
  • Buňky jsou větší a mají střední množství cytoplazmy
  • Často jsou přítomny makrofágy
  •  CK7: Pozitivní, difúzně a intenzivně
  • EMA: Pozitivní, difúzně a intenzivně
  • WT1 : negativní
  • AMACR: pozitivní
  •  Trisomie 7 a 17 a ztráta sex chromosomu

 

Hlavní fakta

 • Většina případů jsou náhodné nálezy
 • Některé však mohou být doprovázeny polycytémií, abdominální bolestí a hematurií.
 • Recentně byly popsány dva případy metastazujícího metanefrického adenomu.
X