Karcinom z renálních buněk (RCC)

Klinické znaky

 • Vzácný (méně než 5% pediatrických renálních tumorů)
 •  Pediatrické sdružené podtypy:
  • Renální medulární karcinom
  • Xp11.2 sdružený RCC představuje 20% karcinomů z renálních buněk dětského a adolescentního věku
   • Zvláštní typ karcinomu z renálních buněk
   •  Častěji u dětí
   •  Sdružený s různými translokacemi postihujícími chromosom Xp11.2.
  • t(6;11) translokace RCC
 • V rámci tuberózní sklerózy (TSC)
  • Ledvinné projevy TSC: angiomyolipomy, polycystické ledviny, oncocytomy, karcinomy z renálních buněk
  • RCC v TSC: světlobuněčný typ; papilární; chromofobní
   • Popsáno málo případů
   • Nádorové buňky s granulární eozinofilní hojnou cytoplazmou
   • Diferenciální diagnóza mezi RCC NOS, onkocytomem a chromofobním RCC může být obtížná
   • HMB45:negativní
   • AE1/AE3: pozitivní
 • Neuroblastom asociovaný s RCC
  • Velmi neobvyklý - ,2.5% karcinomů z renálních buněk u mladých pacientů
  • Popsán u pacientů vyléčených z neuroblastomu
 • Tumor vysokého rizika (SIOP-2001 revidovaná pracovní klasifikace renálních tumorů dětského věku)

 

Obr. 10 a- Karcinom z renálních buněk – bohatá světlá mikrovakuolizovaná cytoplazma špatně ohraničená a makrofágy s hemosiderinem.
Obr. 10 b – Karcinom z renálních buněk – ploché formace a papilární shluky nádorových buněk. Centrální okrouhlá jádra a nápadné nukleoly (H&E)
Obr. 10c- Karcinom z renálních buněk 
Obr. 11 a– Xp11.2 asociaovaný RCC- Velké polygonální eozinofilní nebo světlé nádorové buňky s prominentními nukleoly v papilární architektonice.
Obr. 11 b- Psammomatózní tělíska jsou častá (H&E)

 

 • Světlobuněčný RCC
 • Plachty a trabekulární, papilární shluky nádorových buněk promísených se stromálními komponentami a kapilárami
 • Četné jednotlivé buňky
 • Buňky s centrálními nebo excentrickými okrouhlými jádry
 • Prominentní nukleoly v high-grade tumorech
 • Intranukleární vakuoly obvyklé
 • Bledá, vakuolizovaná nebo granulární cytoplazma
 • Cytoplazmatická fragilita, špatně definované hranice
 • Často vysoký jaderný grade
 • Pozadí s krví a nekrózou časté
 • Purpurový materiál charakteru bazální membrány
 • RCC u dětí, tumory asociované s Xp11.2
  • Velké polygonální eozinofilní nebo světlé nádorové buňky
  • Prominentní nukleoly
  • Intracytoplasmatická hyalinní tělíska a intranukleární inkluze
  • Papilární úprava častější
  • Psamomatózní tělíska jsou častá
 • t (6;11) (p21;q12)- nejsou žádné popisy cytologických znaků.

 

Imunocytochemie

 • Světlobuněčný RCC:
  • RCC: pozitivní
  • AE11AE3: pozitivní
  • Vimentin: pozitivní
  • Pax8: pozitivní
  • EMA: pozitivní
  • CD10: pozitivní
  • Ck7: negativní
  • AMACR: negativní
  • Alfa-inhibin: negativní
  • Melan A: negativní
 • Xp11.2 RCC asociované tumory:
  • Antigen - marker karcinomu z renálních buněk: pozitivní
  • CD10: pozitivní
  • EMA: pozitivní (fokálně)
  • Vimentin: pozitivní (fokálně)
  • TFE3: pozitivní ( jaderné značení)
  • AE1AE3: obvykle negativní
  • S-100 protein, desmin: negativní
 • t(6;11)-sdružený RCC:
  • HMB45: pozitivní
  • Melan A: pozitivní
  • Cytokeratiny: negativní

 

Genetické studie

Na rozdíl od dospělých nemocných je dětský RCC méně často sdružen

s mutacemi a delecemi VHL genu

 • Xp11.2 asociované tumory
  • t(X;1)(p11.2;q21)-fúze TFE3 genu s PRCC genem
  • t(X;1)(p11.2;p34)- fúze TFE3 genu s NonO(p54 nrb)
  • t(X;17) (p11.2;q25)-Balancovaná translokace, v níž fúzuje TFE3 gen        s ASPL genem-(táž translokace v alveolárním sarkomu měkkých tkání;    v posledně zmíněném je přítomna nebalancovaná translokace).
 • t(6;11)-asociovaný RCC
  • t(6;11)(p21;q12)

 

Diferenciální diagnóza

 • Adrenokortikální tumory
  • Některé případy pohou histologií nerozlišitelné
  • Alfa-inhibin: pozitivní
  • Melan A: pozitivní
  • Vimentin: pozitivní
  • EMA: negativní
  • RCC: negativní
 • Jaterní buňky
  • Mohou být zaměněny s granulárními buňkami v světlobuněčném RCC
  • Lépe definované cytoplazmatické hranice
  • Cytoplazmatické železo
  • Hep-par 1: pozitivní
  • Argináza: pozitivní

 

Hlavní fakta

 • Xp11.2-asociované tumory představují významné procento všech renálních karcinomů u dětí
 • Karcinomy z renálních buněk jsou v dětství vzácné a představují méně než 5% pediatrických renálních tumorů
 • Byly popsány případy karcinomů z renálních buněk vznikající ve Wilmsově tumoru
 • Asociace s Von-Hippel-Lindauovým syndromem je v dětství méně častá

 

 

X