Renální primitivní neuroektodermální tumor-Tumor z rodiny Ewingových tumorů

Klinické znaky

 • Vzácný
 • Mladí adolescenti
 • Agresivní klinický pr?b?h

 

Cytopatologie (podobná tumor?m z rodiny Ewingových tumor? (EFT) jinde)

Klasický:

 • Tigroidní pozadí
 • Malé kulaté modré bu?ky
 • Tmavé a sv?tlé bu?ky
 • Izolované bu?ky a rozety
 • Jádra s jemným chromatinem
 • Chudá cytoplazma s malými vakuolami glykogenu

 

Imunocytochemie

 • CD99: pozitivní
 • NSE: pozitivní
 • Chromogranin: obvykle negativní
 • Synaptofyzin: pozitivní - fokáln?
 • Cytokeratin: fokální pozitivita-( jen v 10-20% p?ípad?)

 

Genetické studie:

 • t(11;22)(q24;q12)

 

Diferenciální diagnóza

 • Neuroblastom
  • V?tšinou v nadledvin?; m?že postihovat horní pól ledviny
  • Typicky u mladších d?tí
  • Fibrilární pozadí
  • CD99: negativní
  • Absence t(11;22)(q24;q12)
 • Nefroblastom-blastemový typ
  • Mladší pacienti
  • Blastemální bu?ky jsou více agregované než bu?ky PNET
  • CD99: m?že být pozitivní
  • Absence t(11;22)(q24;q12)
  • WT1: pozitivní
 • Sv?tlobun??ný sarkom ledviny
  • Mladší pacienti
  • Játra se sv?tlým chromatinem
  • CD99: negativní
  • Absence t(11;22)(q24;q12)

Hlavní znaky

 • Molekulární pr?kaz t(11;22)(q24;q12) je n?kdy zásadní pro odlišení od Wilmsova tumoru
X