Světlobuněčný sarkom

Klinické rysy

 • Maligní mesenchymální tumor
 • Vzácný renální tumor (3-5% všech pediatrických renálních tumorů)
 • Vzniká téměř výlučně ve věku od šesti měsíců do dvou let
 • Převážně u chlapců
 • Není sdružen s malformacemi nebo syndromy
 • Sklon k metastázám do kosti (kalvy) a viscerálním metastázám
 • Solitární tumor
 • Tumor vysokého rizika (SIOP-2001 revidovaná pracovní klasifikace renálních tumorů dětského věku)

 

Obr. 9 a- Světlobuněčný sarkom ledviny- provazce polygonálních buněk. Všimněte si pletivové vaskularizace. (H&E); 
Obr. 9b- Světlobuněčný sarkom ledviny- provazce polygonálních buněk. Všimněte si pletivové vaskularizace. (H&E-400x), 
Obr. 9 c- Buňky mají nezřetelnou cytoplazmu a světlá jádra fazolovitého tvaru s jemným chromatinem a s nenápadnými nukleoly. (H&E-630x)

 

 • Variabilní celularita
 • Pozadí s metachromatickou mukoidní substancí bohatou na glykoproteiny, patrnou v preparátech barvených dle Giemsy
 • Velké buňky dispersně nebo perivaskulárně
 • Kulatá, oválná nebo krátce vřetenitá blandní jádra s vezikulárním chromatinem
 • Někdy jsou přítomny jaderné rýhy
 • Nenápadné nukleoly
 • Fragilní a bledá cytoplazma
 • Může být přítomno myxoidní stroma
 • Nekróza
 • Přítomnost zavzatých renálních tubulů zavzatých do tumoru je matoucím znakem, který může vést k chybné diagnóze Wilmsova tumoru (tyto tubuly jsou CD56(NCAM) negativní a EMA pozitivní

 

Imunocytochemie

 • Vimentin: pozitivní, ale středně, nikoli silně “ ….silně pozitivní vimentin svědčí proti světlobuněčnému sarkomu ledviny”
 • CD56 (NCAM)-pozitivní (difúzní)
 • CD99: negativní
 • CD117: pozitivní
 • Bcl2: pozitivní
 • EMA: negativní
 • Desmin: negativní
 • CD10: negativní (vzácně popsán i pozitivní)
 • CD15: :negativní
 • WT1: negativní

 

Diferenciální diagnóza

 • Nefroblastom (blastémový typ)
  • pravidelná jádra s jemným chromatinem
  • Cytoplazma je chudá (buňky světlobuněčného sarkomu mají více cytoplazmy)
  • Epitelové markery mohou někdy odhalit málo diferencované izolované buňky s epiteliální diferenciací
  • WT1: Pozitivní
 • Mezoblastický nefrom
  • Zpravidla diagnostikován v prvních šesti měsících života
  • Blandní malé vřetenité buňky
  •  CD56 (NCAM): negativní
  • WT1: pozitivní (cytoplazma)
 • Neuroblastom
  • Jádra s chromatinem sůl a pepř
  • Neuroblasty s různým stupněm maturace
  • Fibrilární matrix
  • Vimentin: obvykle negativní
  • Synaptofyzin: pozitivní
  • NSE: pozitivní
 • PNET
  • Nejobvykleji u mladých dospělých
  • Jádra s hrubým chromatinem
  • CD99: pozitivní
  • t (11:22) (q24; q12)
 • Rabdoidní tumour
  • Buňky s rabdoidním vzhledem:
   • Prominentní eozinofilní nukleoly
   • Eosinofilní paranukleární cytoplazmatické inkluze
   • Cytokeratiny: pozitivní
   • CD56 (NCAM): negativní
   • INI 1: negativní

 

Hlavní fakta

 • Nediferencovaný sarkom, téměř výlučně v ledvinách
 • Není sdružen s dědičnými malformacemi, syndromy nebo genetickými abnormalitami
 • Změna indikující špatnou prognózu: nekróza
 • I tumory nízkého stadia mají špatnou prognózu
 • Znám rovněž jako renální tumor metastazující do kostí
 • Metastázy se mohou objěvit 3 až 10 let po diagnóze
 • Byly zjištěny recidivující genetické defekty: t(10;17), del(14)(q24.1q31.1)
X