Nefroblastom (Wilmsův tumor)

Klinické znaky

 • Maligní embryonální tumor
 • Běžný typ dětské malignity (63% dětských rakovin)
 • 95% pediatrických renálních tumorů
 • 5-10% jsou bilaterální
 • Vzácně jako extrarenální tumor
 • 1-2% mají familiární podobu
 • Neobvyklý u novorozenců; vrchol výskytu mezi třemi a čtyřmi roky věku; obvykle diagnostikován před 6 roky věku.
 • Častější u děvčátek (na rozdíl od většiny dětských malignit)
 • Hmatná abdominální masa s bolestí (obvykle v důsledku nekrózy) je nejobvyklejší manifestací
 • Hypertenze a hematurie
 • Sdružen s hereditárními syndromy jako WAGR syndrom (kompletní delece WT1 genu), Beckwithův-Wiedemannův syndrom (ztráta heterozygozity chromosomu 11p), hemihypertrofie, Denysův-Drashův syndrom (bodová mutace WT1 genu).

 

Obr. 4a – Wilmsův tumor-blastémové buňky- rozvolněné malé kulaté buňky s jemným chromatinem a nenápadnými jadérky a)-Giemsa- všimněte si natěsnání jader dané nedostkem cytoplazmy; b)-H&E
Obr. 4b – Wilmsův tumor-blastémové buňky- rozvolněné malé kulaté buňky s jemným chromatinem a nenápadnými jadérky a)-Giemsa- všimněte si natěsnání jader dané nedostkem cytoplazmy; b)-H&E
Obr. 5- Wilmsův tumor- krátké vřetenité buňky ve větvených tkáňových mikrofragmentech v řídké myxoidní matrix. Přítomnost říských blastémových buněk       s okrouhlými bledými jádry a chudou cytoplazmou (H&E)
Obr. 6 a- Wilmsův tumor – stromální složka, rabdomyoblastická diferenciace (H&E)
Obr. 6 b- Plachty kohezivních epitelových buněk jsou přítomny na pozadí vřetenitých (stromálních) buněk a malých kualtých buněk (blastému) (H&E)

 

 

 • Klasicky je vyjádřena morfologická triáda v různé proporci:
  • Blastemální buňky (Obr. 4a, Obr. 4b)
   • Nejobvyklejší buněčný typ v nátěrech (v důsledku malé kohezivity těchto buněk jsou snadno aspirovány).
   • Malé kulaté modré buňky, jednotlivě, v plachtách nebo rozetách
   • Jaderné natěsnání
  • Monotonní bledá jádra s jemným chromatinem
  • Stromální komponenta (Obr. 5)
   • Primitivní fibromyxoidní stroma
   • Rabdomyoblastická diferentiace (Obr. 6), chondroidní tkáň, nebo mezenchymální diferenciace jiného typu
  • Epiteliální buňky (Obr. 7)
   • Trojrozměrné buněčné skupiny, napodobující tubuly, papilární formace nebo špatně formované glomeruly
   • Buňky s vysokým N/C poměrem obtížně odlišitelné od blastemálních buněk
   • Dlaždicové metaplastické buňky
  • Anaplázie – musí být vyjádřena tři kritéria:
   1. Zvětšení jader (třikrát větší než ostatní jádra)
   2. Hyperchromázie
   3. Atypické mitotické figury
 • Přítomny v každé z nádorových komponent
 • Když jsou přítomny v cytologii, jsou považovány za reprezentativní příznak difúzní anaplázie a měly by být uvedeny v nálezu 

 

Imunocytochemie

 • Vimentin: pozitivní v blastemových buňkách
 • WT1: Pozitivní v nezralých buňkách (mesenchymu nebo blastému)
 • Bcl2: Pozitivní
 • p53: intenzivní a extenzivní pozitivita indikuje anaplázii
 • Cytokeratin: pozitivní v epiteliální komponentě
 • NSE, synaptofysin, NB84, CD56 N-CAM: jak v blastému, mezenchymálních a epiteliálních nezralých buňkách)*  
 • Aktin a desmin mohou být pozitivní a obecně nepřispívají v diferenciální diagnóze

 

Genetické studie:

 • 1-2% familiární
 • 5-10% sdruženo se syndromy a kongenitálními anomáliemi
 • 11p, 1p a 16q delece/LOH- prognosticky významná
 • Byly navrženy dvě hlavní cesty tumorigeneze:
 • I- Wnt cesta
  • CTNNB1 a WT1 mutace byly nalezeny společně                v některých případech WT (6-20%),
  •  Asociace s intralobulárními nefrogenními zbytky
  •  Především stromální typ Wilmsova tumoru
  • Začátek v útlém věku (1-2 roky)
  • Asociace s WARG nebo Denysovým-Drashovým syndromem
  • Ve Wilmsově tumoru je rovněž mutován nový gen WTX lokalizovaný na chromosomu Xq11.1 WTX je činný           v komplexu AXINAPC, snižuje aktivitu beta-kateninu
  • Může být přítomna LOI z IGF2
 • II- IGF2 LOH
  • Ztráta heterozygoty/imprint IGF2,
  • Sdružený s perilobulárními nefrogenními zbytky
  • Asociace s non-stromálními Wilmsovými tumory
  • Asociace s Beckwithovým –Wiedemannovým syndromem
  • Postihuje větší děti  (3-4 roky věku)
 • anaplastický nefroblastom
 • Aneuploidie mutace P53

 

Diferenciální diagnóza

 • Neuroblastom vs blastém
  • Monotonní populace s malými kulatými modrými buňkami
  • Neuroblasty v různém stupni maturace
  • Jádra s typickým chromatinem sůl a pepř
  • Fibrilární matrix
  • Rozety s centrální fibrilární matrix
  • Vimentin: obvykle negativní
  • Neuroendokrinní markery: pozitivní
  • Cytokeratin: negativní
 • Renální PNET vs blastém
  • nejčastěji u mladých dospělých
  • Pravé rosety
  • Jádra se zrnitým chromatinem
  • Tmavá a světlá jádra (v malém zvětšení),(tmavá jádra jsou zřejmě důsledkem apoptózy)
  • Jádra jsou pravidelněji rozprostřena než v  blastemálním Wilmsově tumoru
  • Tigroidní pozadí (v Giemsově barvení)
  • CD99: pozitivní - (membranózně a silně) – (je třeba odlišit blastémové buňky Wilmsova tumoru, které mohou být pozitivní, i když ne tak silně).
  • FLI-1: Pozitivní*- v 90% případů
  • WT1:Negativní ( ve většině případů)
  • *t (11:22) (q24; q12)
 • Lymfom (Burkittův) vs blastém
  • Monomorfní populace s dispersními buňkami
  • Tukové cytoplasmatické vakuoly
  • Typický hrubý chromatin
  • Vysoký počet mitóz a četné apoptotické buňky
  • CD45: pozitivní
  • CD10: Pozitivní
  • CD38: Pozitivní
  • Bcl2: Negativní
  • Ki-67: 100% pozitivní
 • Rabdomyosarkom
  • Nemá trifázickou strukturu
  • Excentrická cytoplazma
  • Diferenciální diagnóza obtížná u primitivních tumorů
  • CD56(NCAM): pozitivní
  • Myogenin: pozitivní
 • Rabdoidní tumor
  • Monomorfní populace velkých buněk rabdoidního vzhledu
  • Obnažená holá jádra
  • Vezikulární jádra s prominentními eozinofilními nukleoly
  • Eozinofilní paranukleaární cytoplazmatické inkluze
  • Cytokeratin: pozitivní (tečkovitě)
  • Vimentin: pozitivní (tečkovitě)
  • CD10: Pozitivní
  • CD56 (NCAM): Negativní
  • INI 1- Ztráta exprese
 • Světlobuněčný sarkom
  • Pozadí s metachromatickým mukoidním materiálem bohatým na glykoproteiny, patrné v preparátech barvených dle Giemsy
  • Obnažené buňky mohou napodobovat blastém
  • Nádorové buňky jsou uspořádány perivaskulárně (pokud vyjádřené, usnadňuje diagnózu)
  • Vezikulární jádra s rýhami
 • WT1: Negativní

 

Hlavní fakta

 • Embryonální nádor derivující z nefrogenního blastému
 • Méně než 10% mají WT1 mutaci
 • Konstituční WT1 mutace a konstituční epigenetická mutace IGF 2 locus jsou predisponující faktory
 • Jde o jediný dětský tumor, který může být bilaterální (5% případů) a/nebo multifokální
 • Je to jediný dětský renální tumor tumor sdružený s přítomností nefrogenních reziduí (30%)
 • Difúzní anaplázie
  • Přítomna v 5% případů
  • Nepopisuje se u dětí mladších 6 měsíců
  • Pravděpodobnější u dětí starších pěti let
  • Reprezentuje rezistentntnější buněčnou linii
  • Asociován se silnou pozitivitou p53 (p53 mutace)
 • Metastazuje do lymfatických uzlin v 15%, nebo do plic, jater, na peritoneum
 • Vzácně metastazuje do kostí (1%)
 • Recidivy jsou častější v průběhu prvních dvou let od diagnózy
X