Kongenitální mezoblastický nefrom

Klinické rysy

 • Mesenchymální neoplázie
 • Nízký maligní potenciál
 • Typicky diagnostikován v prvních třech měsících života a 90% diagnostikováno
 • v prvním roce života
 • Diagnóza by neměla být stanovena po třech letech věku
 • Převaha chlapců
 • Representuje 2 až 3% pediatrických renálních tumorů
 • Reprezentuje 56% renálních tumorů v prvních třech měsících života
 • Kongenitální (může být příčinou předčasného porodu, neimunního fetálního hydropsu a polyhydramnia)
 • Nádor nízkého rizika (SIOP-2001-revidovaná pracovní klasifikace renálních tumorů dětského věku)
 • Lokálně invazivní.
 • Prognóza většinou excelentní ( 5% relapsů, většinou v důsledku inkompletní excize)
 • Tři histologické podtypy: klasický (22%), celulární (40-60%) a smíšený (20%).

 

Obr.1- Kongenitální mezoblastický nefrom- kohezivní fragmenty fibroblastických/myofibroblastických buněk v jasném pozadí (H&E)
Obr. 2- Kongenitální mezoblastický nefrom – vřetenité buňky s blandními jádry (H&E)
Obr. 3- Kongenitální mezoblastický nefrom – malé agregáty renálních tubulů na periferii, může nabýt primitivního vzhledu a být obtížně odlišitelný od jiných jednotek -(embryonální metaplázie) (H&E)

 

 • Variabilní celularita
 • Nahá jádra a vřetenité/oválné buňky jednotlivě nebo v kohezivních fragmentech - ( Obr. 1, Obr. 2)
 • Fibroblastická/myofibroblastická blandní jádra
 • Čisté pozadí; v pozadí někdy hlenu podobný materiál nebo nekróza 

 

Pozornost je třeba věnovat zavzatým renálním tubulům na periferii nebo i hlouběji situovaným, které mohou nabýt primitivního vzhledu-(embryonální metaplázie-Obr. 3). Zavzaté tubuly jsou EMA pozitivní a CD56 (NCAM) negativní. Tyto protilátky jsou užitečné v rozlišení zralého a nezralého tubulárního epitelu Wilmsova tumoru.

 

Imunocytochemie

 • Vimentin: positivní
 • Hladkosvalový aktin: positivní
 • WT1: pozitivní (pouze cytoplazma)
 • Desmin: pozitivní
 • CD56 (NCAM): negativní
 • CD10: negativní

 

Genetické studie

 • Polysomie chromosomů 8,11,17 a 20 (jen v buněčné variantě)#
 • t (12; 15)(p13;q26)- ETV6/NTRK3 fúzní gen (jen v buněčné variantě)#
 • Trisomie 11 – sdružená s progresí klasického celulárního typu

# Tyto rysy jsou společné s infantilním fibrosarkomem

 

Diferenciální diagnóza

 • Stromální: hlavně Wilmsův tumor
 • morfologicky čisté případy typu Wilmsova tumoru jsou vzácné; problém řeší extenzivnější vyšetení
 • Světlobuněčný sarkom
  • Pozadí s metachromatickým mukoidním materiálem bohatým na glykoproteiny, patrné v preparátech barvených dle Giemsy
  • Jádra s vezikulárním chromatinem
  • Jaderné rýhy
  • CD56 (NCAM): pozitivní
  • WT1: negativní
 • Rabdoidní tumor ledviny
  • Bledá jádra
  • Nápadná jadérka
  • Eozinofilní paranukleární cytoplazmatické inkluze
  • Cytokeratin: pozitivní (tečkovitě)
  • WT1: negativní
  • INI1 : ztráta exprese

 

Hlavní fakta

 • Low-grade fibroblastický sarkom ledviny
 • Genetické studie doložily, že mezoblastický nefrom klasický a celulární jsou různé jednotky. Molekulární podobnosti mezi buněčným typem mezoblastického nefromu a infantilního fibrosarkomu vedou k přesvědčení, že tyto dvě jednotky jsou totožné, jen v různých lokalizacích. Sdílejí tutéž chromosomální translokaci t(12;15)(p13,q25).
 • Vzácné případy lokální recidivy jsou obvykle důsledkem inkompletní excize
 • Obecně je excizí vyléčen
 • Excelentní prognóza (95% případů nerecidivuje)
X