I - RENÁLNÍ NEOPLÁZIE

  • Kongenitální mezoblastický nefrom 
  • Nefroblastom (Wilmsův tumor)
  • Rabdoidní tumor
  • Světlobuněčný sarkom
  • Renální primitivní neuroektodermální tumor-Tumor z rodiny Ewingových tumorů
  • Karcinom z renálních buněk (RCC)
  • Metanefrický adenom
X