PEDIATRICKÁ CYTOLOGIE (Up to date 2016)

Helena Barroca

 • ÚVOD
 • INDIKACE A PROVEDENÍ TENKOJEHLOVÉ ASPIRA?NÍ BIOPSIE
 • PEDIATRICKÉ NENÁDOROVÉ LÉZE
 • PEDIATRICKÉ TUMORY
 • I - RENÁLNÍ NEOPLÁZIE
  • Kongenitální mezoblastický nefrom
  • Nefroblastom (Wilms?v tumor)
  • Rabdoidní tumor
  • Sv?tlobun??ný sarkom
  • Renální primitivní neuroektodermový tumor
  • Karcinom z renálních bun?k
  • Metanefrický adenom
 • II - RABDOMYOSARKOM
 • III - NÁDORY M?KKÝCH TKÁNÍ JINÉ NEŽ RABDOMYOSARKOM
 • MYXOIDNÍ LÉZE
  • Nodulární fasciitis
  • Lipoblastom
  • Myxoidní liposarkom
  • Extraskeletální myxoidní chondrosarkom
  • Neurofibrom
 • V?ETENOBUN??NÉ LÉZE
  • Nodulární fasciitis
  • Fibromatosis colli
  • D?tský fibrosarkom
  • Maligní nádor z bun?k periferní nervové pochvy
  • Schwannom
  • Benigní fibrózní histiocytom
  • Maligní fibrózní histiocytom
 • EPITELOIDNÍ LÉZE
  • Epiteloidní sarkom
  • Alveolární sarkom m?kkých tkání
 • SMÍŠENÉ LÉZE
  • Synoviální sarkom
 • KULATOBUN??NÉ LÉZE Z MALÝCH BUN?K
  • Neuroblastom, NOS
  • Periferní neuroektodermový tumor
  • Dezmoplastický malobun??ný tumor
 • IV- HISTIOCYTÁRNÍ LÉZE
  • Xantogranuloma juvenile
  • Histiocytóza z Langerhansových bun?k
 • UMORY ZE ZÁRODE?NÝCH BUN?K
  • Teratom
  • Germinom/Seminom
  • Nádor ze žloutkového vá?ku
  • Embryonální karcinom
  • Choriokarcinom
 • VI - JÁTRA
  • Fokální nodulární hyperplázie
  • D?tský hemangioendoteliom
  • Mesenchymální hamartom
  • Zán?tlivý pseudotumor
  • Hepatoblastom
  • Hepatocelulární karcinom
  • Embryonální sarkom
 • VII - TUMORY PANKREATU
 • VIII - TUMORY RESPIRA?NÍHO TRAKTU
 • IX - ADRENÁLNÍ TUMORY JINÉ NEŽ NEUROBLASTOM
  • Adrenální kortikální adenom/karcinom
  • Feochromocytom
 • X- JINÉ
  • Juvenilní granulózový tumor
  • Nasofaryngeální karcinom
X