High-grade skvamózní intraepiteliální léze (HSIL)

TBS nevyžadduje subklasifikaci HSIL na ‘spíše CIN2 nebo spíše CIN3’, nebo high-grade dyskaryózy na střední nebo těžkou dyskaryózu v UK systému (Denton et al. 2008). Nejdůležitější cytologické rozlišení je mezi LSIL a HSIL.

Nicméně UK systém a některé jiné evropské systémy preferují diagnózu střední a těžké dyskaryózy nebo dysplázie jako takové (Herbert et al. 2007) , i když je ošetřují jako high-grade. Výhody této subklasifikace jsou v tom, že i) diferenciální diagnóza a ii) pozitivní predikční hodnota (Blanks & Kelly 2010) se pro tyto entity liší. [Link to may be Chapter 9a - Cervical cytopathology - terminology and kritéria for adequacy] To může být důležité při zvažování rizika progrese či pravděpodobnosti regrese společně s histologickou diagnózou při rozhodování mezi ošetřením a sledováním. 

 

Cytologické znaky HSIL

Vzhled

Buňky se v nátěru nebo LBC preparátu objeví jako jednotlivé buňky, plachty nebo natěsnané skupiny: tam kde jsou natěsnané skupiny, nacházíme na okraji nebo mezi skupinami separované buňky, v nichž znaky SIL jsou lépe viditelné. Dyskaryotické buňky jsou nezralé s neúplnou maturací epitelu.

Jádro

Chromatin je více granulární a nepravidelně distribuovaný než v LSIL. Objevují se skutečné nepravidelnosti jaderné membrány, nepravidelné kontury, fokální ztluštění, zářezy a záhyby. Pokud jsou buňky v plošných formacích, dochází ke ztrátě polarity a natěsnání. Jádra jsou nejčastěji hyperchromní, ale mohou být i normochromní nebo hypochromní. Jádra v HSIL nejsou nutně zvětšená, mohou být jen o málo větší než v normálních intermediárních buňkách (Smith & Turnbull 1997; Denton et al. 2008; Wilbur et al. 2015). 

Cytoplazma

Cytoplazma je variabilní velikosti, spíše menší než v normálních intermediárních buňkách, někdy skoro úplně mizí. Množství cytoplazmy je zásadním znakem rozlišení střední a těžké dyskaryózy (tj. CIN2 a CIN3).

Nukleocytoplazmatický poměr

Protože buňky jsou méně zraklé než v LSIL, je vyšší NC poměr: jádro HSIL zaujímá minimálně 50% průměru buňky. Zvýšený NC poměr je především důsledkem redukované cytoplazmy než jaderného zvětšení. (Nayer et al. 2004; Slater et al. 2005a, 2005b).

9c-6 (a-d). HSIL - high-grade 

(a) Separované buňky v konvenčním nátěru pruh buněk s typickými rysy high-grade dyskaryózy: nepravidelně disperzní chromatin a jaderný obrys, nezralá cytoplazma. NC poměr variabilní jasně přes 50% ve většině buněk. V tomto případě je vyjádřena hyperchromázie a jádra jsou mírně zvětšená.
(b) Malé, nezralé buňky s jádrem přibližně 50% velikosti buňky v separovaných buňkách na vrcholu skupinky a více než 50% po straně. Jaderné natěsnání a ztráta polarity znemožňuje stanovení NC poměru s výjimkou okrajů. 
(c a d) Jádra jsou hyperchromní: chromatin je hrubý a nepravidelně distribuovaný. Cytoplazmatický průměr je menší než v intermediárních buňkách a jádra jsou variabilní velikosti a tvaru. NC poměr je rovněž variabilní, ale nejméně 50% ve většině buněk.
(c a d) Jádra jsou hyperchromní: chromatin je hrubý a nepravidelně distribuovaný. Cytoplazmatický průměr je menší než v intermediárních buňkách a jádra jsou variabilní velikosti a tvaru. NC poměr je rovněž variabilní, ale nejméně 50% ve většině buněk.

 

 
X