Atypické skvamózní buňky nelze vyloučit HSIL (ASC-H)

Výše uvedená část popisuje hlavní znaky HSIL. ASC-H je vzácný nález, pokud se cytologové soustředí na abnormální strukturu chromatinu a nepravidelné jaderné membrány v HSIL a uvědomí si, že

  1. HSIL mohou mít relativně malá bledá jádra
  2. hyperchromní natěsnané skupiny buněk mohou obsahovat rozpoznatelné HSIL buňky na periferii nebo mezi buněčnými skupinami
  3. diagnózu lze učinit z jednotlivých abnormálních buněk a
  4. případy hraniční mezi HSIL a LSIL by měly být označeny SIL a ne ASC-H.

Ve většině zemí ASC-H není následováno průkazem HPV, takže diagnóza závisí na kolposkopii a přesnosti biopsie. [Link to Chapter 12 - Cytology in a multidisciplinary setting] Ve Spojeném království všechny hraniční diagnózy včetně ‘nelze vyloučit high-grade dyskaryózu’ podléhají HPV průkazu a vyšetřovány jsou pouze, pokud jsou pozitivní. Je zde důležité nepropást příležitostnou HSIL, která je HPV-negativní. [Link to Chapter 7 - Uses of HPV tests in cervical screening]

V praxi je ASC-H kategorie užívána ve třech situacích :

  1. Řídké dyskaryotické buňky
  2. Hyperchromní natěsnané skupiny
  3. Rozlišení mezi nezralou skvamózní metaplázií a HSIL

V první situaci může napomoci vyloučení ASC-H konzultace u kolegů, sebedůvěra v rozpoznávání HSIL.

Ve druhé skupině lze vyloučit ASC-US opět konzultací a rozpoznáním hlavních „look-alikes“ – napodobitelů – hyperchromních natěsnaných skupin: endometriální buňky, tubo-endometrioidní metaplázie, reativní endocervikální l buňky a CGIN. Zaměření se na buňky disociující ze skupin a uložené mezi nimi obvykle umožní stanovit diagnózu přítomné HSIL. Protože hyperchromní natěsnané skupiny většinou reprezentují spíše CIN3 než CIN2 jaderná atypie a NC poměr by měly být diagnostické pro HSIL. [Link to Chapter 10 - Pitfalls]

Třetí skupina je zřejmě nejsložitější – odlišení nezralé skvamózní metaplázie a někdy tubální metaplázie od ‘metaplastického’ typu HSIL.

 

Nezralá skvamózní metaplázie versus HSIL

Rozlišení HSIL od nezralé skvamózní metaplásia může být obdobně obtížné v histologických řezech, což ústí do konceptu ‘nezralé skvamózní metaplázie’, která zřejmě představuje LSIL v nezralé metaplázii (Duggan et al. 2006). High-grade HPV třídění může napomoci rozlišit SIL od nezralé metaplázie; p16 a Ki-67 mohou být užitečné v odlišení HSIL od LSIL v tomto kontextu. [Link to Cytology in a multidisciplinary setting]

V cytologii je nejdůležitější odlišit HSIL a nezralou skvamózní metaplázii na podkladě struktury chromatinu, nepravidelnosti jaderné membrány a NC poměru, jak bylo výše popsáno.

Příklady přináší obrázek 9c-16, 17 a 18 opravňují diagnózu ASC-H. 

                                                   

Obrázek 9c-16 (a-b). ASC-H v nezralých metaplastických buňkách

(a) ASC-US potvrzen jako CIN2 v biopsii 
(b) ale diagnóza byla následně zpochybněna vzhledem k absenci mitotické aktivity a nemusí se jednat o skutečnou CIN2. Pro podobné případy se doporučuje průkaz P16INK4 a Ki67 (MIB-1). HPV status v tomto případě nebyl znám. 

 

 

Obrázek 9c-17 (a-b). ASC-H s řídkými atypickými buňkami. 

(a) ASC-H potvrzen jako CIN2 
(b) ASC-H potvrzen jako CIN3 v histologii

 

 

Obrázek 9c-18 (a-b). ASC-H v tubární metaplázii.

(a) Vykazuje typická okrouhlá jádra tubární metaplázie: je vidět jednu bazální ploténku, ale nejsou rozpoznatelné cilie.
(b) Tubární metaplasia byla zjištěna v biopsii (bez SIL).

 

X