Dlaždicobuněčné abnormality hrdla

Skvamózní intraepiteliální léze (SIL)

Histologické spektrum CIN je popsáno cytologicky jako skvamózní intraepiteliální léze (SIL); je primárně rozpoznáno podle abnormálního uspořádání chromatinu a nepravidelností jaderné membrány , jak je popsáno v tabulce 9c-1 výše a shrnuto v UK systému jako ‘dyskaryóza’. Rozdíl mezi high-grade a low-grade (HSIL a LSIL) závisí na stupni jaderné a cytoplasmatické maturace vyjádřené nukleocytoplasmatickým (NC) poměrem, který v této kapitole bude vyjádřen jako procento: tj. nukleocytoplasmatický průměr 0.9/3.6 = 25%.

Vedle rozlišení mezi benigními/reaktivními změnami a SIL/dyskaryózou je nejdůležitější rozlišení LSIL a HSIL, protože ovlivňuje rozhodnutí o dalším postupu u pacientky a nutnosti ošetření. 

 

Zásady k zapamatování:

 • Cytologická diagnóza je předpovědí histologického nálezu v resekátu nebo biopsii
 • Diagnóza SIL v cytologii závisí na abnormálním jaderném chromatinu a nepravidelné jaderné membráně
 • Histologická diagnóza CIN1-3 se vztahuje ke stupni maturace abnormálních buněk ve skvamózním epitelu a je v cytologii vyjádřena nukleocytoplazmatickým poměrem

 

Obrázek 9c-1. Schematické znázornění rozvoje CIN (převzato z obrázek 1 v Kelloff & Sigman 2007) 

 

 

 

Čtyři důležité rysy SIL/dyskaryózy a stupně abnormality.

 • Discrepance mezi jadernou a cytoplazmatickou zralostí
 • Nepravidelnost jaderné membrány
 • Nepravidelná distribuce chromatinu a zvýšená granularita
 • zvýšený nukleocytoplazmatický (NC) poměr

 

Low-grade skvamózní intraepiteliální léze (LSIL)

 

Vzhled

Buňky v cervikálním nátěru jsou zralé polygonálního tvaru jako normální intermediární nebo superficiální buňky. LSIL může být vyjádřena v jednotlivých buňkách i plošných formacích, častěji jednotlivě. 

Jádro

Jádro je zvětšeno, hlavně však je změněna struktura chromatinu. Je zvýšeně granulární, i když v LSIL zůstává pravidelně distribuován. UK klasifikace hodnotí dyskaryózu, tj. abnormální strukturu chromatinu jako znak všech stupňů SIL (Denton et al. 2008). Jádro je obvykle hyperchromní a obrys nepravidelný, ale méně než v HSIL. Může být přítomna dvou- a vícejadernost. Nukleoly k LSIL nepatří.

Cytoplazma

Cytoplazma je cyanofilní nebo eozinofilní v závislosti na maturaci buněk a má denzitu odpovídající normálním intermediárním dlaždicovým buňkám. Střední ploch/ průměr byly ověřeny jako menší než v normální intermediární buňce (Slater et al. 2005a).

Dyskeratóza (intracytoplazmatická keratinizace) a parakeratóza mohou být v LSIL přítomny; to by mělo vést k pátrání po znacích HPV infekce. Keratinizace by měla vést k pátrání po znacích HSIL nebo dokonce karcinomu. 

Nukleocytoplazmatický poměr

Hlavním znakem pro rozlišení LSIL od HSIL je NC poměr. NC poměr může být vyjádřen plochou nebo průměrem buněk a byl ověřen jako výrazně odlišný mezi normálními intermediárními buňkami, LSIL a HSIL zejména v důsledku ubývající cytoplazmy spíše než nárůstu velikosti jádra (Slater et al. 2005a; 2005b). morfologicky je snazší určení průměru než plochy.

Slater et al. (2005a and b) v jejich morfometrických studiích kritérií TBS a BSCC s použitím konvenční cytologie i LBC (ThinPrep a SurePath) navrhli jako vodítko střední průměr jádra a cytoplazmy NC poměr pro LSIL méně než 50%, 50% a více pro HSIL a 25% pro normální intermediární buňky. 

 

Morfometrická kritéria pro NC poměr založený na středním průměru v % (Slater et al. 2005a and 2005b)

 • Normální intermediární buňky  25%
 • LSIL (průměr 40%)                         <50%
 • HSIL (průměr 60%)                        >50%

 

Obrázek 9c-2 (a-c). Low-grade skvamózní intraepiteliální léze (SIL) 

(a) Zvýšený NC poměr v SIL (40% v této buňce): buňka vyzrála do velikosti normální intermediární buňky. Jádro je stále celkem okrouhlé; chromatin je hrubšínež normálně a hyperchromní.
(b) Chromatin jemně granulární nepravidelně distribuovanýačkoli jaderná membrána je v této buňce pravidelná; NC poměr je zvýšen (46% v této buňce) v porovnání s normální intermediární buňkou.
(c) Vícejadernost v SIL může způsobit velký pleomorfní vzhled jader. V tomto případě jsou jádra nezvětšená, ale čtyři v jedné buňce.

 

 

LSIL a HPV infekce

LSIL je vyvolána HPV infekcí, která je většinou reverzibilní. LSIL často vykazuje rysy produktivní HPV infekce – zejména koilocytózu, která je jejím hlavním morfologickým znakem.

 

Koilocytóza a její vztah k LSIL

 • Koilocytóza je znakem produktivní infekce HPV, ale nelze ji spolehlivě odlišit od CIN1 cytologicky ani histologicky
 • Histologicky, cytologicky nebo HPV testací nelze zjistit, zda produktivní infekce bude perzistovat nebo progredovat spíše než regredovat
 • Low-risk a high-risk HPV nelze cytologicky nebo histologicky odlišit
 • Většina LSIL lézí je způsobena HPV ať je koilocytóza přítomna nebo ne. 

 

Cytological features of koilocytes

 • Cells that are infected by and exhibit the cytopathic effects of HPV are known as koilocytes. 
 • Koilocytes MUST exhibit both nuclear and cytoplasmic criteria for the diagnosis to be made.
 • Generally, koilocytosis occurs in the intermediate and superficial layers of the squamous epithelium, thus the cell size should be similar to that of intermediate and superficial squamous cells.
 • Koilocytes are considered as a feature of LSIL in TBS (Nayar & Solomon 2004; Wilbur et al. 2015) and the UK system (Denton et al. 2008) since the distinction between HPV infection and CIN1 cannot be made reproducibly.
 • Koilocytes are most often seen with LSIL but may also be seen in HSIL

Cytoplazmatická kritéria

 • kolem jádra je circulární plocha projasnění – dutina (koilos znamená v řečtině dutý ). Tato plocha projasnění obsahuje ultrastrukturálně vitální virové partikule.
 • kolem vakuoly j tlustý cytoplazmatický lem s marginací cytoplazmatického obsahu.
 • Jako v LSIL, je cytoplazmatický průměr menší, než v normální intermediární buňce. 

Jaderná kritéria

 • Existují jedno- dvou- i vícejaderné formy koilocytů.
 • Ztráta okrouhlé jaderné kontury, některá jádra jsou hranatá.
 • Mírné zvětšení a poruchy distribuce chromatinu
 • Chromatin může být setřený (v souladu s virovou povahou infekce) nebo vezikulární celkem uniformního vzhledu, i když poněkud hrubší než normální.

 

Koilocytóza může být vyjádřena i v parabazálních a metaplastickách buňkách – to je třeba vzít v úvahu, jsou –li koilocyty malé.

Jaderná kritéria

 • Jaderná kritéria jsou stejná jako výše popsaná
 • Protože buňky jsou nezralé, je NC poměr vyšší.

 

Cytoplazmatická kritéria

 • Místo velkých ‘dutin’ projasněné cytoplazmy vykazují nezralé buňky perinukleární projasnění s ostře definovaným haló.
 • Haló je širší než u nespecifického zánětu 

 

Obrázek 9c-3 (a-c). Koilocytóza. 

a) Koilocytóza postuhující vrstvu intermediárních buněk v LSIL
(b) Koilocyty s jadernými změnami LSIL
(c ) Koilocytóza postihující parabazální buňky v LSIL: všimněte si perinukleární koilocytární vakuoly.

 

X