Maligní smíšený tumor

Vzniká z předchozího pleomorfního adenomu nebo teoreticky de novo. Tato změna nastává v 5 -7 % smíšených tumorů, většinou po dlouhém trvání (15 -20 let). Přítomny jsou buňky maligního vzhledu epiteliální myoepiteliální a někdy i mesenchymální. Tumor je snadno diagnostikovatelný cytologicky v dediferencovaných a invazivních případech: sestává převážně z maligních skvamózních někdy rohovějících dlaždicových buněk, atypických žlázových buněk. V maligním smíšeném tumoru může vzniknout i mukoepidermoidní karcinom a malobuněčný karcinom. Mohou být přítomny mitotické figury. Existuje i vzácná varianta in situ maligního smíšeného tumoru: v těchto případech jsou přítomny maligní myoepitelie a epitelie; invadují pouzdro a cévy uvnitř léze, nikoli však okolní slinnou žlázu. Recentně byla popsána nová jednotka nazvaná sklerozující světlobuněčný myoepiteliální karcinom, charakterizovaný specifickou molekulární změnou ( EWSR1 přeskupení). I tento tumor vzniká v preexistujícím smíšeném tumoru. O posledně zmíněném tumoru zatím není cytologická publikace.

Vysoce buněčný vzorek s četnými atypickými epiteliálními buňkami a dokonce i mitotickými figurami. Tento tumor nevykazoval invazi.
Vysoce buněčný vzorek s četnými atypickými epiteliálními buňkami a dokonce i mitotickými figurami. Tento tumor nevykazoval invazi.
Vysoce buněčný vzorek s četnými atypickými epiteliálními buňkami a dokonce i mitotickými figurami. Tento tumor nevykazoval invazi.

 

X