Sekretorický karcinom slinných žláz podobný mamárnímu (Mammary like Secretory carcinoma of the Salivary Gland – MASC)

Jde o recentně popsanou jednotku, která je zřejmě důležitější a obvyklejší, než jsme se domnívali. První popis je od A. Skálové: napodobuje karcinom z acinárních buněk a světlobuněčný adenokarcinom; granula karcinomu z acinárních buněk zpravidla chybí. Až dosud popsané případy vykazovaly obraz podobný adenokarcinomu: Tkáňové mikrofragmenty, někdy dokonce papilární, disociované světlé buňky a vakuolizované buňky. Definitivní diagnóza je podložena průkazem molekulární změny: fúzního genu ETV6-NTRK3. Molekulární analýza musí být teoreticky proveditelná i v cytologickém materiálu před chirurgickým výkonem. MASC je imunoreaktivní s CK7, CK18, S-100 proteinem, vimentinem. Klasické myoepiteliální markery mohou být mírně pozitivní, přítomné v ojedinělých buňkách nebo mohou chybět. Tumor je negativní v průkazu ER a PR.

 

Světlobuněčný/acinárním buňkám podobný maligní tumor Histologie H&E barvení, cytologie barvena dle Giemsy a HE. (Recentní případ, zatím bez prokázané translokace, morfologie, IH jsou typické a korespondují)
Světlobuněčný/acinárním buňkám podobný maligní tumor Histologie H&E barvení, cytologie barvena dle Giemsy a HE. (Recentní případ, zatím bez prokázané translokace, morfologie, IH jsou typické a korespondují)
Světlobuněčný/acinárním buňkám podobný maligní tumor Histologie H&E barvení, cytologie barvena dle Giemsy a HE. (Recentní případ, zatím bez prokázané translokace, morfologie, IH jsou typické a korespondují)
Světlobuněčný/acinárním buňkám podobný maligní tumor Histologie H&E barvení, cytologie barvena dle Giemsy a HE. (Recentní případ, zatím bez prokázané translokace, morfologie, IH jsou typické a korespondují)
Světlobuněčný/acinárním buňkám podobný maligní tumor Histologie H&E barvení, cytologie barvena dle Giemsy a HE. (Recentní případ, zatím bez prokázané translokace, morfologie, IH jsou typické a korespondují)

 

X