Odběr, příprava a fixace buněčného vzorku

Zdroje chyb

Odběru buněčného vzorku, fixaci a přípravě konvenčního nátěru a LBC preparátu byla věnována zvláštní kapitola. Zde diskutujeme možné zdroje chyb v této fázi procesu.

Klinické okolnosti a stav pacientky v době odběru

 • Vzorky odebrané během, nebo krátce po menstruaci mohou obsahovat degenerované endometriální buňky, jež jsou možným úskalím chybné interpretace cytologických preparátů.
 • Postnatální cytologické rysy mohou být zavádějící
 • Aktivní infekce, např. Trichomomas, jsou možným zdrojem cytologických chyb.
 • Symptomy indikující možný cervikální karcinom by měly být došetřeny nezávisle na cytologickém výsledku: klinicky manifestní karcinom může mít negativní cytologický nález.
 • Symptomy indikující možný cervikální karcinom by měly být došetřeny klinicky
 • Klinicky manifestní karcinom může mít negativní cytologický nález.

 

Vizualizace cervixu a odběr vzorku

 • Nedostatečný odběr z cervixu je důležitým zdrojem skutečných falešně negativních cytologií při přítomnosti známé abnormality na cervixu (Renshaw 2000).
 • Cervix může být obtížně přehledný a odběr ‘naslepo’ nemusí být reprezentativní pro transformační zónu.
 • Pokud není odstraněna hlenová zátka, aby spatula/kartáček byly v přímém kontaktu s epiteliálním povrchem, hlen a zánětlivé buňky mohou překrýt diagnostické buňky a vést k inadekvátnímu vzorku.
 • pokud není provedena odběrovým nástrojem pětkrát rotace 360 stupňů, vzorek může být nereprezentativní pro abnormality hrdla

Neúplný odběr z hrdla je důležitou příčinou falešně negativní cytologie

 

Ztráta buněk z odběrového nástroje

 • Při přípravě konvenčního nátěru jsou buňky ze spatuly přímo naneseny na sklo, ale velká část vzorku může zůstat na spatule a být s ní vyhozena (Huchinson et al.1999).
 • Liquid-based cytologie do značné míry eliminuje tento problém, protože celý vzorek je přenesen do tekutého média. Některé buňky mohou být ztraceny v kartáčku v systému SurePath , pokud není ponechán v kontejneru, jak tato metoda doporučuje (Bigras et al. 2003). 
 • Buňky mohou být ztraceny v kartáčku systému ThinPrep (Umana et al. 2013), proto musí být pečlivě vyprán, jako doporučuje instrukce. 

 

Léze v endocervikálním kanále nebo malé léze

 • Malé léze mohou být výše v endocervikálním kanálu mimo dosah odběrového nástroje. 

Příprava a fixace konvenčních nátěrů

 • Interpretace abnormálních buněk může být ztížena nebo zcela znemožněna, pokud buňky zaschnou před fixací, což ovlivňuje barvitelnost a jaderný detail. Cytologie z tekutého média tomu předchází a to je jednou z jejích předností.

Označení vzorku (skla nebo nádobky) a vyplnění průvodky

 • Přesný cytologický výsledek vyžaduje přesnou klinickou informaci: chyby cytologickalšího ošetření mohou mít zdroj v nedostatečné informaci poskytnuté laboratoři.
 • Zdroj vzorku, jméno pacientky (správně napsané), datum narození, datum poslední menstruace, screeningová historie a symptomy musí být uvedeny správně na průvodce a shodovat se se značením vzorku. 

 

Metody pro QC a QA odběru, přípravy a fixace skel

 • Výcvik a dohled na nové pracovníky je základním prvkem při správném odběru vzorku a zajištění fixace konvenčních nátěrů .
 • Výcvik by měl zahrnovat přístup k psaným a ilustrovaným doporučeným postupům jako např. European and NHSCSP guidelines (Arbyn et al. 2007; NHSCSP 2006b). 
 • Supervize by měla být každodenní pokud je problém s vizualizací cervixu a měl by být dostupný klinický specialista , je-li to nutné (QC). (Pozn. J. Dušková: V české realitě je tento bod zajištěn okolností, že odebírá vždy gynekolog).
 • Zpětná informace o nesprávně vyplněné průvodce nebo chybách ve značení vzorku – v nezbytných případech opakovaný odběr (QC).
 • Zpětná informace o cytologickém výsledku by měla být k dispozici odběrateli vzorku, aby byly monitorovány inadekvátní odběry (QA). 
 • Monitorování počtů inadekvátních nátěrů je užitečné v konvenčních nátěrech, méně v LBC, kde většina vzorků má dostatek buněk pro hodnocení. (QA). 
 • Počty nátěrů s a bez důkazu zastoupení transformační zóny mohou být užity pro monitorování odběrové kvality v LBC a konvenčních nátěrech. (Faraker & Greenfield 2013) (QA).

QC a QA odběru cytologických vzorků

 • Odpovídající výcvik všech odběratelů
 • Přístup k psaným ilustrovaným doporučeným postupům
 • Supervize v případě obtížně přehledného cervixu
 • Zpětná inormace o nálezu odběratelům vzorků
 • Monitorování adekvátnosti odběrů a zachycení buněk transformační zóny pro jednotlivce i kliniky
 • Komunikace mezi kliniky a laboratoří k zabránění zřejmým příčinám chyb. 

 

X