Prevence nadužívání atypických/hraničních cytologických kategorií

Atypické dlaždicové buňky neurčeného významu (ASC-US)

  • ASC-US (neboli hraniční změny dlaždicových buněk) jsou hraniční k LSIL a mohou být dořešeny průkazem HPV. 
  • HPV negativita vyloučí minimální změny zralých nebo intermediárních dlaždicových buněk bez koilocytózy (jediný diagnostický rys HPV infekce). 
  • Mírné zvětšení jádra a hyperchromázie je častá u perimenopauzálních žen, ale může vyústit v zařazení ASC-US. 
  • Mírné změny HPV, potvrzené high-risk HPV testem, by měly být, pokud persistují, dále ošetřovány jako LSIL.

Obrázek 10.9 Příklady ASC-US hraniční mezi normou a LSIL

(a) ASC-US ‘blíže’ normě. (b) Mírné změny ve smyslu HPV. (c) ASC-US s rysy HPV jako jediná manifestace abnormálních buněk v případě CIN3.

Obrázek 10.9 Příklady ASC-US hraniční mezi normou a LSIL

(a) ASC-US ‘hraniční ’ k normě
(b) Mírné znaky HPV
(c) ASC-US s rysy HPV jakožto jediné abnormální buňky v případě CIN3.

 

Atypické skvamózní buňky, nelze vyloučit HSIL (ASC-H)

ASC-H je hlášen, pokud rysy HSIL zůstávají nejisté po zvážení všech výše uvedených znaků potenciálních falešně negativních a falešně pozitivních. 

Je pochopitelné, proč Obrázek 10.1 (b), 10.2 (a-b), 10.3 (a-c) a 10.6 (b a c) mohly být hlášeny jako ASC-H, pokud jde o nejabnormálnější buňky v preparátu. Některé byly skutečně uzavřeny jako ASC-H. 

Podobně se nelze v některých případech nezralé dlaždicové metaplázie a tubární metaplázie vyhnout kategorii ASC-US – jako v obrázku 10.7 (c a d). 

Prohledání celého preparátu k vyloučení přesvědčivějších změn HSIL je klíčem k vyloučení nálezů ASC-H které jsou blíže zařaditelné.

 

Atypické glandulární buňky (AGC)

AGC představují dvojí problém:

  1. Odlišení benigních nebo metaplastických procesů od nádorových žlázových buněk jako v obrázku 10.7 (a-c)
  2. Odlišení reaktivních žlázových buněk od HSIL jako na obrázku 10.5 (e).

Klasické rysy AIS musí být odlišeny od reaktivních endocervikálních buněk, tubární metaplázie a TEM pozorným zhodnocením chromatinu, palisádováním a chyběním stromálních buněk nebo cilií. 

Obrázek 10.10 Atypické žlázové buňky spíše neoplastické

(a) Tubární metaplázie napodobující AIS ale s pravidelným chromatinem a jadernými membránami.
(b) AIS reprezentovaný pouze touto skupinou buněk
(c) AIS v SurePath.

 

X