Doporučení pro hlášení abnormální cytologie

Pokud popisujeme rysy skvamózních a žlazových abnormalit pozorovaných v  cervikální cytologii a histologiije, je zásadní používání všeobecně srozumitelné terminologie a srovnatelnost výsledků s ostatními zjištěnými v jiných oblastech a zemích.

Většina světa užívá terminologii Bethesda (Nayar & Solomon 2004), která rozlišuje low-grade skvamózní intraepiteliální léze (LSIL) od high-grade skvamózních intraepiteliálních lézí (HSIL) a karcinomu a popisuje zvláštní ‘nejisté’ kategorie atypických skvamózních a žlázových buněk pro případy, v nichž jasné rozlišení mezi benigními a prekancerózními změnami nelze učinit.  

Obrázek  9a-2. Spektrum cytologických abnormalit(Obrázek  1 z Herbert 2004)

 

Evropské doporučené postupy dovolují variace odborné terminologie (např. mezi dysplázií a dyskaryózou a mezi atypickými a hraniičními změnami) ale jejich doporučení, aby “všechny terminologické systémy byly převoditelné na kategorie užívané v TBS” je principem užívaným v této kapitole. (Herbert et al. 2007; Arbyn et al. 2008).  Reprodukujeme zde tabulku srovnávající TBS s jinými známými historickými terminologiemi cervikální cytologie.

Denton et al. (2008) poskytuje podrobnější srovnání mezi TBS, britským a australským systémem v publikaci přibližující britský systém TBS.  

Obrázek 9a-3. Tabulka 1 z Evropských doporučení terminologie cervikální cytologie (Herbert et al. 2007.)

 

Terminologické rozdíly pro skvamózní abnormality jsou zjednodušeny v tabulce 9a-1 níže.  Později jsou porovnány další kategorie v kapitole ‘hraniční’ a ‘atypické’ (Obrázek 9a-4).

Tabulka 9a-1. Srovnání histologických kategorií a Bethesda a UK systémů cytologické terminologie

Histologie

CIN1/HPV

CIN2

CIN3

AIS, CGIN nebo adeno-karcinom

SCC dlaždicový karcinom

Histologie nebo cytologie

Mírná dysplázie

Střední dysplázie

Těžká dysplázie

CIS

AIS

Karcinom

TBS (cytologie)

LSIL

HSIL

(‘spíše CIN2’ nebo ‘spíše CIN3’)

AIS or adeno-karcinom

Invazivní karcinom

UK systém (cytologie)

Low-grade dyskaryóza

High-grade dyskaryóza   (střední nebo  těžká)

Těžká ?glandulární neoplázie

Těžká dyskaryóza ?invazivní

 

CIN, cervical intraepiteliální neoplázie; AIS, adenoarcinoma in situ; CGIN, cervikální glandulární intraepiteliální neoplázie; SCC, dlaždicový karcinom; CIS, carcinoma in situ, TBS, the Bethesda system; LSIL, low-grade skvamózní intraepiteliální léze; HSIL, high-grade skvamózní intraepiteliální léze 

 

Low-grade versus high-grade skvamózní intraepiteliální léze

  • Bethesda systém činí jasný rozdíl mezi LSIL, HSIL a karcinomem spíše než  uplatnění celého spektra změn od HPV infekce do karcinomu popsané v Obrázku 9a-2.
  • Důvody pro zjednodušení spektra změn na LSIL a HSIL jsou vysvětleny níže

 

Reversibilita LSIL

Studie následného sledování i molekulární analýzy prokazují, že LSIL se vztahuje k reverzibilní HPV infekci a je obvykle, (ale ne vždy) sdružen s episomální HPV přítomností spíše než s integrací viru do hostitelského genomu.  To znamená, že  LSIL lze logicky ošetřovat jako potenciálně reverzibilní léze i když s rizikem progrese do HSIL.  Britská (BSCC) klasifikace se shoduje s TBS že reverzibilní HPV infekce nelze spolehlivě odlišit od CIN1 a doporučuje přistupovat k nim jako k jedné  entitě  (Denton et al.)

 

Riziko progrese do  HSIL

HSIL, která zahrnuje střední a těžkou  dysplázii/dyskaryózu (korelující s CIN2 a CIN3 v histologii) lze považovat za lézi s dostatečně vysokým rizikem progrese  do invazivní léze, aby jejich nález opodstatňoval okamžité došetření a ablaci nebo excizi.

Tudíž, i když cytologické a histologické změny představují kontinuum mezi CIN1 a CIN3, HSIL by měla být nazírána jako relativně vzácná událost vznikající v terénu podstatně častejší a potenciálně reverzsibilní LSIL. 

 

CIN2/střední dysplázie a dyskaryóza

Protože histologické a cytologické změny představují kontinuum, střední dysplázie (CIN2) je prostřední kategorie s větší pravděpodobností regrese než CIN3, což oprávňuje odlišení od těžké dysplázie, ale zároveň je ošetřována jako stav s rizikem progrese.  (Castle et al. 2009; Holowaty et al. 1999).

Výsledky střední a těžké dyskaryózy v anglickém cervikálním screeningovém  programu (s konvenční a liquid-based cytologií) poskytuje argumenty těm, kteří  preferují rozdělení HSIL na případy CIN2 a CIN3 a high-grade dyskaryóza na střední a těžkou dyskaryózu.

Obrázek 9a-4. Srovnání mezi stupněm dyskaryózy a výsledku (a) konvenční cytologie a (b) LBC v NHS Cervikálním  Screeningovém Programu v Anglii (Obrázek 1 z Blanks & Kelly 2010). 

 

X