Směrnice pro nález normální cytologie

Negativní pro intraepiteliální lézi nebo malignitu

Bethesda systém spojuje kategorie ‘normální a benigní buněčné změny do jediné ‘negativní’ kategorie.  EU doporučení tento názor podporují (Arbyn et al. 2008; Herbert et al. 2007). 

 

Benigní změny, které nevyžadují zmínku v negativním nálezu

Hormonální změny (postpartuální, nebo atrofie)

 • Reparační změny
 • Mikroglandulární hyperplázie
 • tubární metaplázie
 • Odběr dolního uterinního segmentu
 • Iradiační změny
 • Alterace v důsledku zánětu nebo nitroděložního tělíska
 • Benigní změny pozorované někdy po hysterectomii
 • Endometriální buňky u žen pod 40 let věku

“Pokud tyto změny jsou rozpoznány, nemusí být hlášeny” (Arbyn et al. 2008; Herbert et al. 2007).  Nutno poznamenat, že některé nesou riziko falešně pozitivních nálezů. 

 

Mikroorganismsy, které mohou být zmíněny v negativním nálezu

 • Trichomomas vaginalis
 • Candida
 • Actinomyces
 • Herpesvirus – vícejaderné buňky.

Tyto mikroorganizmy mohou být zmíněny, protože mají klinické důsledky, nesouvisí však s intraepiteliálními lézemi.

X