10. Úskalí cervikální cytologie

Klasické cytologické obrazy intraepiteliálních lézí high-grade nejsou vždy v denní praxi vyjádřeny a četné napodobeniny benigních a nádorových změn mohou vést k diagnostickým omylům. Úskalí v cervikální cytologii lze klasifikovat do tří kategorií:

 • Potenciální falešně negativní
 • Potenciální falešně pozitivní
 • Atypické/hraniční diagnózy, které nejsou nutné

Cílem této kapitoly je upozornit primární screenery a patology na typy změn, které jsou známy jako problematické a mohou být správně zařazeny, pokud o nich jsme poučeni.

 • Tato kapitola odkazuje na oddíly s popisy, ilustracemi a scanovanými příklady dvou specifických problémů a rady, jak se vyhnout problémům
 • Typické rysy normální cytologie, reaktivních změn, LSIL, HSIL, glandulárních abnormalit a karcinomu jsou ilustrovány v Kapitole 9 – Cervikální cytopatologie. 
 • Odkazuje rovněž na sklíčkový seminář 15 obtížných případů, který byl použit pro BSCC terminologickou konferenci, než byla publikována revidována UK terminologie (Denton et al. 2008). Poté, kdy účastníci udělají vlastní diagnózu, budou odkázáni na závěrečnou diagnózu a souhrn odpovědí vytvořených ostatními účastníky.

 

Dyskaryóza

Termín ‘dyskaryóza’ je používán v britském systému, protože osvětluje jaderné abnormality, které jsou zpravidla vyjádřeny ve všech stupních SIL nebo CIN (Denton et al. 2008). Měly by být evidentní ve všech případech potenciálních falešných negativit a chybět v potenciálních falešně pozitivních. 

 

Rysy dyskaryózy

 • Abnormální struktura chromatinu s nepravidelnou distribucí v jádře
 • Chromatin nepravidelně kropenatý, tečkovaný nebo hrubě shluklý a výrazně hyperchromní
 • Mitózy zpravidla chybí, nebo jsou nenápadné
 • Jaderná membrána je nepravidelná s protruzemi a indentacemi
 • Dyskaryóza je přítomna ve všech stupních CIN nebo SIL

 

X