Atypické a hraniční změny

Definice ‘hraničního a ‘atypického’

V BSCC klasifikaci je užíván termín“BNC [borderline nuclear change] jako nosná kategorie pro siuaci, kdy existuje pochybnost, zda změny jsou nebo nejsou  neoplastické.” (Denton et al. 2008).

Od doby, kdy byl zaveden Bethesda systém (Kurman & Solomon 1988) kategorie ‘atypické buňky neurčeného významu ’ (ASCUS) zahrnula “buňky, pro které spolehlivá interpretace SIL nemůže být stanovena, ačkoli buňky obsahují rysy, které jsou výraznější, než reaktivní ”.

Původní definice těchto pojmů jsou dostatečně podobné na to, aby je bylo možno považovat za synonyma. 

Atypické skvamózní buňky (ASC) se nyní dělí na většinu, která se blíží LSIL, definované jako ASC nedefinovaného významu (ASC-US), a minoritu, v níž změny ‘nemohou vyloučit HSIL’ (ASC-H). (Nayar & Solomon 2004).

BSCC systém definuje ‘hraniční změny v dlaždicových buňkách blíže nespecifikované (NOS)’ jako shodné s ASC-US a rozlišuje menší skupinu hraničních změn, v nichž ‘high-grade dyskaryózu nelze vyloučit’, což vyžaduje okamžité objednání na kolposkopii. 

Pojme ‘hraniční’ a ‘atypické’ jsou užívány v situacích, kdy existuje pochybnost, zda jde o změny nádorové, nebo reaktivní.

Zatímco ASC-US a hraniční změny  naznačují LSIL, menšina, definovaná jako ASC-H, nevylučuje HSIL nebo karcinom.

 

ASC-US / hraniční změny dlaždicových buněk, blíže nespecifikované

Ve většině cytologických preparátů zkušený cytotechnolog nebo patolog dokáže odlišit benigní epiteliální buňky a LSIL s dostatečnou jistotou.

Jsou dvě situace, v nichž se užívá kategorie ASC-US:

  • Cytoplasmatické změny suspektní z HPV s minimální jadernou změnou.
  • Cytologické preparáty, v nichž je obtížné odlišit benigní, reaktivní nebo degenerativní jaderné změny od LSIL

 

ASC-H / hraniční změny, high-grade dyskaryózu nelze vyloučit.

Tyto pojmy se užívají pro změny, často v malém počtu buněk, kde je obtížné odlišit benigní reaktivní nebo metaplastické změny od HSIL, AIS nebo dokonce invazivního karcinomu.

Nejčastějšími příčinami tohoto problému je odlišení  i) nezralé dlaždicové metaplázie od HSIL/střední dysplázie/dyskaryózy, a ii) hyperchromní natěsnané buněčné formace metaplastických nebo glandulárních buněk od HSIL/těžké dyskaryózy nebo AIS. 

Ve většině cytologických preparátů cytotechnolog nebo patolog odliší benigní epiteliální změny a LSIL, HSIL, AIS nebo karcinom s dostatečnou spolehlivostí pro vydání definitivního nálezu.

 

AGC / hraniční změny v endocervikálních buňkách

Žlázové buňky mohou působit určité obtíže v  cytologii v i) odlišení benigních od nádorových endocervikálních buněk, ii) odlišení neoplastických endocervikálních buněk  (AIS) od HSIL a iii) odlišení  benigních a neoplastických změn in non-cervical glandular cells including endom žlazových buněk jiného původu včetně endometriálních.  

Tabulka 9b-1. Zjednodušené porovnání Bethesda, britského systému a australského modifikovaného Bethesda systému atypických a hraničních  cytologií. 


Atypické skvamózní buňky

Atypické žlázové buňky

 

Bethesda systém

ASC-US

ASC-H

AGC NOS

AGC spíše neoplázie

UK systém

Hraniční změny v dlaždicových buňkách  NOS

Hraniční změny, high-grade dyskaryózu nelze vyloučit

Hraniční změny v endocervikálních buňkách

Modifikovaný Bethesda systém (Austrálie)

Možná LSIL

Možná HSIL

Atypické endocervikální buňky neurčeného významu

Atypické žlázové buňky neurčeného významu

ASC-US, atypické skvamózní buňky neurčeného významu; ASC-H, atypické skvamózní buňky nelze vyloučit HSIL; LSIL, low-grade skvamózní intraepitelová léze; HSIL, high-grade skvamózní intraepitelová léze; NOS, not otherwise specified – blíže nespecifikované.

X