9a. Cervikální cytopatoloie: terminologie a kritéria adekvátnosti vzorku

Úvod

Sjednocená terminologie cervikální cytologie je důležitá nejen screenování a hodnocení nálezů, ale i srovnávání výsledků mezi laboratořemi oblastmi a zeměmi i k porovnání s kolposkopickými nálezy, histopatologickými výsledky a klinickým průběhem.

V evropských zemích a ještě více ve světovém měřítku musí terminologie odpovídat mnoha různým jazykům a existujícím systémům.  Evropské doporučené postupy s tím počítají, ale zároveň doporučují naléhavě, aby všechny terminologické systémy byly převoditelné na kategorie užívané v Bethesda systému” (Herbert et al. 2007). 

Tento princip dodržuje i Eurocytology, která užívá druhé vydání Bethesda systému (TBS) (Nayar & Solomon 2004) a aktualizace z r.  2014 (Nayar & Wilbur 2015) a vysvětluje rozdíly v současné a běžně užívané terminologii v rámci  Bethesda systému (TBS).  

EU doporučené postupy naléhavě doporučují, aby veškeré terminologické systémy pro formulaci nálezů cervikální cytopatologie byly převoditelné do Bethesda systému.

 

X