7. Využití HPV testu ve screeningu cervikálního karcinomu

Objevy, které radikálně změnily screening cervikálního karcinomu

Až dosud exfoliativní cytologie představovala základ screeningu cervikálního karcinomu a do značné míry naplňovala kritéria definovaná před mnoha léty pro efektivní screening. Jeho úspěch byl během posledních 50 let doložen v mnoha zemích; nicméně současný rozvoj technologií ve vztahu k HPV včetně vakcinace radikálně screening cervikálního karcinomu změnil.

  • Odhalení high-risk typů HPV jako hlavního etiologického agens cervikálního karcinomu a jeho prekurzorů
  • Vývoj vakcín proti nejčastějším onkogenním typům HPV 

V zemích s vysokým proočkováním dramaticky klesne výskyt HPV-vyvolaných prekanceróz a karcinomu. Primární HPV testování se zavádí v různých zemích s nebo bez cytologického kotestování. To nepochybně změní úlohu cytologie v následujících letech. Nicméně v řadě zemí zůstává cytologický screening pomocí konvenčního nátěru „ Pap test“ primárním screeningovým nástrojem. 

  • V mnoha zemích cytologický screening zůstává primárním screeningovým testem.
  • Principy cytologického screeningu zůstávají v zásadě i při integraci do HPV testování a vakcinace nezměněny.
  • Význam přesné cervikální cytologie bude posílen u vzorků se známou pozitivitou HPV poslaných pro cytologické ověření. 

Cervikální cytologie poskytuje bez poškození hlubších vrstev tkáně buněčný vzorek transformační zóny (TZ) cervixu, kde začíná většina prekanceróz. Pokud je odběr pro LBC, poskytuje zároveň materiál pro HPV testování a další molekulární testy. HPV testování je často používáno pro upřesnění hraniční cytologie a jako test vyléčení po ošetření high-grade prekancerózy. 

Ačkoli cytologická diagnóza může být podpořena cílenou punch biopsií, definitivní diagnóza závisí na histologickém vyšetření celé TZ - buď po ošetření kličkou, nebo konizaci.

 

Alternativní metody screeningu cervikálního karcinomu

WHO směrnice screeningu cervikálního karcinomu doporučuje cytologický screening pouze “v zemích, kde existuje odpovídající vysoce kvalitní strategie následné kolposkopie”, kde “lze použít buď HPV test nebo cytologii s následnou kolposkopií.” 

Další možnosti představují kombinace HPV testování, vizuální inspekce s octovou kyselinou (VIA), kolposkopií a ošetřením přednostně před cytologickým screeningem (WHO 2013). 

Tento výukový program Eurocytology je vytvořen pro země a centra, kde cervikální cytologie již funguje.

Primárně je určen k výcviku nových screenerů a hodnotitelů cervikální cytologie

Klade si za cíl i další vzdělávání již praktikujících odborníků a dalších specialistů zúčastněných ve screeningových programech. 

 

Co potřebujete vědět o HPV testování

Cytologický screening používá stále více testování HPV v některé z níže uvedených indikací. Souhrnný přehled použití a problémů s HPV testováním podává přehledový článek od Cubie & Cuschieri 2013. Metaanalýza všech typů HPV testů - viz Arbyn et al. 2012.

X