Hodnocení přesnosti

Hodnocení přesnosti screeningu kombinuje sensitivitu, specificitu, positivní predikční hodnotu (PPV) a negativní predikční hodnotu (NPV) ‘pozitivního testu’ ve vztahu k ‘pozitivnímu výsledku’ (Obrázek 6.5). V hodnocení přesnosti musí být vzaty v úvahu následující faktory.

  • Podstata pozitivního a non-pozitivního testu pro jakoukoli situaci musí být jasně definována, stejně jako pozitivní a non-pozitivní výsledek pro tuto situaci.
  • Pozitivní test a výsledek jsou ve screeningu vzácné jevy: proto specifita a NPV budou vysoké a sensitivita a PPV mohou být důležitější (viz první příklad v obrázku 6.5 níže).
  • Podstata ‘negativního’ testu a výsledku musí být zvážena: ve druhém příkladu níže je mohou představovat pravé HPV+ low-grade abnormality vyšetřované kolposkopicky.
  • Test s vysokou sensitivitou a nízkou specificitou (jako např. high-risk HPV positivita nebo ASC-US+ cytologie) může být doplněn testem vysoké specificity (jako např. kolposkopickou biopsií).
  • Existuje kompromis mezi sensitivitou, která závisí na počtu falešně negativních nálezů, a specificitou, která závisí na počtu falešně pozitivních případů.

Přesnost lze vyhodnotit pro mnoho okolností, např. přesnost cytologie u žen indikovaných na kolposkopii (viz druhý příklad v obrázku 6.5 níže), přesnost screeningu ve vztahu k výslednému nálezu a přesnost konvenční cytologie v porovnání s LBC nebo HPV testy.

 

Náhradní odhady citlivosti

Vzhledem k obtížím v hodnocení citlivosti při neznalosti skutečné prevalence CIN2+ v populaci mohou být použity náhradní odhady, jako srovnání diagnostikovaných počtů HSIL a CIN2+, popř. negativní testy předcházející CIN2+ .

Krátké návody k hodnocení přesnosti screeningových testů

Stručný přehled od Lalkhena & McCluskeyho (2008) je doporučován jako krátký návod k hodnocení přesnosti screeningových testů. Doporučit lze rovněž kapitolu 3, Statistika, v RM De May The Art and Science of Cytopathology (exfoliativní cytologie)

 

Obrázek 6.5 (a-c). Teoretické příklady přesnosti testů se stejnými FN a FP počty v uspořádání s nízkou a vysokou prevalencí CIN2+

(a) Vzorce pro hodnocení přesnosti
(b) Přesnost v souboru s nízkou prevalencí
(c) Přesnost v souboru s vysokou prevalencí

 

X