Možná rizika léčby high-grade CIN

Lokální ablace nebo excize transformační zóny se ukázaly vysoce úspěšnými v léčbě high-grade CIN a významně snižují riziko progrese do invazivního karcinomu, ale nejsou samy prosty rizik (Kyrgiou 2014).

Je pravděpodobné, že nárůst potratů v druhém trimestru zaznamenaný po excizních biopsiích má vztah k velikosti biopsie; Konizace je tak rizikovější oproti excizi kličkou - LLETZ (Khalid et al. 2012; Castanon et al. 2013). Je tedy zjevně důležité vyvarovat se zbytečných excizí u žen v časném reprodukčním věku. Naddiagnostikování je tudíž stejně závažné jako poddiagnostikování, a proto je tak důležitá přísná kontrola kvality. 

 

Možná rizika ošetření high-grade CIN

  • Excize high-grade CIN představuje riziko předčasné ruptury vaku blan v těhotenství
  • Riziko odpovídá velikosti excize a je větší u konizace než excize kličkou - LLETZ
  • Je třeba předcházet zbytečným excizním výkonům u žen v časném reprodukčním věku
  • Naddiagnostikování je stejně závažné jako poddiagnostikování
  • Přísná kontrola kvality je zásadní

 

X