Odlišení progresivních a reverzibilních lézí

Cytologický screening byl natolik úspěšný v prevenci invazivního cervikálního karcinomu, že jeho závažnost je někdy zastiňována nevýhodami a možnými riziky samotného screeningu.

V Anglii, kde pokrytí screeningem zahájeným oficiálně jako NHS Cervical Screening Program v roce 1988 bylo vysoké, CIN3 byla nejčastěji zjištěna a ošetřena u žen ve věku 25-29 let. (Obrázek 6.3). To je zároveň věková skupina, v níž jsou obvykle zjišťovány reversibilní HPV infekce. (Obrázek 6.4). To činí rozlišení mezi LSIL, převážně reversibilním stavem a HSIL, která představuje riziko progrese do invazivního karcinomu, hlavním úkolem cytologie.

 

HSIL a LSIL ve screenovaných populacích

  • V dobře nastavených screeningových programech je CIN2-3 nejčastěji zjišťována u žen ve věku 25-29 let
  • Reversibilní HPV infekce (LSIL) je nejobvyklejší u žen mladších 30 let
  • Cytologické rozlišení HSIL a LSIL je klíčem k přesnému screeningu

 

Obrázek 6.3. Data převzatá z Úřadu pro národní statistické záznamy (Office for National Statistics records) Anglie (1992-2012) a Anglie a Walesu (1972-1982) Data dostupná z http://www.ons.gov.uk/ons/rel/vsob1/cancer-statistics-registrations--england--series-mb1-/index.html
Obrázek 6.4. Procenta žen s HPV+ a normální cytologií v r?zných v?kových skupinách (Obrázek 2 v Bruni et al. 2010)

 

Ochrana před nadhodnocením reversibilních lézí

Wilson & Jungner (1968) rozpoznali potenciální problém naddiagnostikování ‘hraničních’ lézí (Obrázek 6.2), které se ukázalo problémem ve screeningu cervikálního karcinomu. Ve většině laboratoří počet LSIL spolu s atypickou nebo hraniční cytologií značně převyšuje HSIL. Například v Anglii (data z let 2012-13) 1.8% z adekvátních cytologických nálezů představovaly mírná dyskaryóza (ekvivalentní LSIL) nebo hraniční (3.5%) oproti 1.2% high-grade dyskaryózy (ekvivalentní HSIL) nebo karcinomu. Navíc jsou podíly HPV-positivních u žen s normální cytologií ještě vyšší (Obrázek 6.4, z Bruni et al. 2010). 

 

Potenciálně reversibilní low-grade a hraniční léze

  • Hraniční nálezy a ASC-US jsou nacházeny častěji než LSIL a HSIL dohromady
  • HPV-pozitivní počty jsou u žen s normální cytologií jsou ještě vyšší než ASC-US u mladých žen

 

X