Classification of thyroid neoplasms

WHO classification of thyroid tumours (1988)

I. Epiteliální tumory

 • Benigní
  • Folikulární adenom a varianty
  • Jiné v?etn? hyalinizujícího trabekulárního adenomu
 • Malignant
  • Folikulární karcinom v?etn?  minimáln? invazivního, široce invazivního a málo diferencovaných subtyp?
  • Papilární karcinom a varianty v?etn? papilárního mikrokarcinomu, folikulární varianty a difúzn? sklerozující  varianty
  • Medulární karcinom a varianty v?etn? smíšeného medulárn?-folikulárního karcinomu
  • Nediferencovaný (anaplastický) karcinom Jiné

II. Neepitelové nádory

 • Benigní
 • Maligní
  • Angiosarkom
  • Jiné

III. Maligní lymfomy

IV. R?zné nádory

X