Detekce časných okultních karcinomů

Detekce časných okulních invazivních karcinomů u asymptomatických žen může zvýšit incidenci karcinomů v časné fázi organizovaného screeningu.

Audit 382 karcinomů od 1985 do1996 v Southamptonu, v průběhu zavedení organizovaného screeningu na pozadí oportunního screeningu s chabou kontrolou kvality prokázal trend od symptomatických ke screeningem zjištěným karcinomům spolu s nárůstem incidence v průběhu prvního období (Obrázek 5.7).

Screeningem zjištěné karcinomy byly nejčastěji diagnostikovány ve stadiu IA nebo IB (83% v porovnání s 37%; Herbert et al. 2009). Podobný audit v průběhu let 1999-2007 kdy organizovaný screening byl zaveden již deset let prokázal, že s výjimkou jediného ze 65 zjištěných karcinomů byly všechny odhaleny ve stadiu IA nebo IB1 (98%) v porovnání s 28% z 68 symptomatických karcinomů. (Herbert et al. 2010).

Screeningem zjištěné karcinomy

  • Screeningem zjištěné karcinomy mohou zvýšit v časných obdobích screeningu incidenci
  • Screeningem zjištěné karcinomy jsou obvykle diagnostikovány ve stádiu IA nebo IB1
Obrázek 5.7. Trend od symptomatických ke screeningem odhaleným karcinomům v Southamptonu (Obrázek 1 z Herbert et al. 2009)

Závěrem: data z dobře organizovaných programů popisovaných před více než 25 lety stejně jako současně organizovaných dokládají, že v hodnocení účinnosti screeningového programu je třeba při hodnocení incidence and mortality vzít v úvahu řadu faktorů. 

X