Význam kontroly kvality na účinnost screeningu.

Při bližším pohledu na situaci v Anglii je zjevný další faktor, který může být relevantní i v dalších zemích. Zatímco incidence, mortalita a počty carcinoma in situ narůstaly u žen mladších 35 let, představovaly odběry těchto žen 65% všech nátěrů odebraných v té době (Brindle et al. 1977) zatímco celkové screeningové pokrytí (věkové skupiny 25-64 let) v 80. letech bylo kolem 12% (Quinn et al. 1999).

V přehledu historie screeningového programu v Anglii se Albrow et al. (2012) odvolávají na screeningový program v 70. a 80. letech, chybně organizovaný se špatnou kontrolou kvality. Popisují několik vydatně publikovaných ‘screeningových chyb’ které iniciovaly zlepšení kontroly kvality v novém NHS Cervikálním screeningovém programu (NHSCSP) zahájeném v roce 1988.

Podobná situace vznikla ve Spojených státech v téže době. Pozornost tisku – články ve Wall Street Journal (Bogdanich 1987) – vedly ke zlepšení kontroly kvality a regulace laboratoří.

Kontrola kvality všech kroků screeningového programu je nezbytná; od odběru vzorku přes screening a cytologický nález ke sledování žen s cytologickými  abnormalitami, provádění kolposkopií, ošetřování high-grade lézí a sledování po léčbě. (Arbyn et al. 2010). 

Důležitost kontroly kvality ve sledování incidence rakoviny děložního hrdla v době narůstajícího rizika

  • Pokrytí screeningem bylo v Anglii v 80. letech nejvyšší ve věkových skupinách, v nichž rostly počty karcinomů a CIN3.
  • Publikace chyb ve screeningu a pozornost médií vedly ke zlepšení kontroly kvality v UK a USA

 

Quality control of all aspects of the screening programme is required, from taking the samples, screening and reporting the cytology, following up women with cytological abnormalities, and carrying out colposcopy, treatment of high-grade abnormalities and follow up after treatment (Arbyn et al. 2010). 

X