Mikroorganizmy v cervikální cytologii

Vaginální mikrobiologie

 

V cytologii jsme schopni znázornit široké spektrum mikroorganizmů, v případě virů pak jejich cytopatické vlivy. Fyziologicky obsahuje pochva směs aerobních a anaerobních bakterií, hlavně laktobacily, které pomáhají udržovat kyselé prostředí kolem pH 4.5. V sekreční fázi menstruačního cyklu a v těhotenství jsou sdruženy s cytolýzou. Klinicky může byý vyjádřen bělavý/čirý výtok bez zápachu. 

 

Obrázek 9b-7 Laktobacily v cytolyzovaném pozadí: Note the bare nuclei and absence of intact squamous cells. Clusters of lactobacilli can be seen.

 

 

Specifické infekce hrdla

Výše popsané zánětlivé změny jsou společné téměř všem typům akutní cervicitis. V některých případech lze aktuální mikroorganizmy identifikovat v nátěru, nebo zjistit distinktní cytopatický vliv umožňující cytotechnologovi udělat diagnózu infekčního agens.

Specifická infekční agens cytologicky hlášená jsou:

  • Trichomonas vaginalis
  • Candida albicans
  • Herpes simplex virus
  • Lidský papillomavirus
  • Actinomyces sp.

Kandidóza je způsobena Candida albicans. Klinicky se manifestuje bělavým precipitujícím nezapáchajícím výtokem a může být doprovázena svěděním.             V cytologii popisujeme jak hyfy, tak spory, a to i tehdy, kdy není klinicky manifestní. Obecně může být kandida ve stěru kterékoli pacientky v kterékoli fázi menstruačního cyklu, v libovolném věku s nebo bez příznaků. Mohou být vyjádřeny nespecifické zánětlivé změny (viz níže). Perinukleární vakuoly jsou běžné, stejně jako parakeratóza (oranžofilie superficiálních a intermediárních buněk).

Candida may be seen on a scanned LBC slide 

Obrázek 9b-8 (a-b). Candida albicans

(a) Typical hyphae of Candida
(b) Candida hyphae and spores

 

 

Trichomonádová vaginitis je vyvolána prvokem Trichomonas vaginalis. Klinicky ji doprovází zpěněný zapáchající výtok. Prvoci sami jsou velmi malí (kolem15 mikronů) tvaru slzičky a špatně identifikovatelní! Cytoplazma často obsahuje eozinofilní granula a jádro je uloženo centrálně. Diagnóza trichomoniázy je důležitá, protože jde o sexuálně přenosnou nemoc a měl by být vyšetřen i partner pacientky.

Trichomoniáza vyvolává lokální zánět. Změny jsou nespecifické a popsány níže. Kandidóza a trichomoniáza nevyvolávají chronické pánevní záněty. 

Immature metaplastic cells and reactive changes due to Trichomonas vaginalis may mimic dyskaryosis if organisms are not seen. 

Obrázek 9b-9 (a-c) Trichomonas vaginalis.

(a)  Numerous organisms free and feeding on squamous cells (low-power)
(b) Same field as (a) at high-power.
(c) Immature metaplastic cells with non-specific reactive changes and prominent nucleoli: note Trichomonad attached to cytoplasm of one cell

 

 

Bakteriální vaginóza se užívá synonymicky pro Gardnerella vaginalis a zahrnuje různé anaeroby. Žena může být asymptomatická, nebo může mít šedobělavý výtok s rybím zápachem. Zánět nebývá vyjádřen. Mohou být přítomny typické klíčové buňky (Clue cells) spolu s velkým množstvím bakterií překrývajících buněčné hrnice dlaždicových buněk.

 

Virové infekce

Infikující virus nelze znázornit světelným mikroskopem. Dva sexuálně přenosné typy virů však vyvolávají cytopatické změny, které jsme schopni cytologicky identifikovat. První jsou lidské papilomaviry a cytopatickým projevem je koilocyt, který je popsán v kapitole o low-grade dlaždicové intraepiteliální lézi. Druhým je virus herpes simplex.

                                                                                                                 

 

Obrázek 9b-10 Cytopatický efekt lidských papilomavirů (koilocytóza)

 

 

Herpesviróza může být symptomatická s tvorbou puchýřků; obdobná běžnému nachlazení, nebo asymptomatická latentní infekce.

Diagnóza herpesvirózy je důležitá, protože může mít nepříznivý vliv na těhotenství. U dětí herpetická infekce vyvolává encefalitis.

Cytologicky vykazují infikované buňky ‘tři M’ herpetické infekce’

  • Marginace chromatinu v jádře
  • Modelace (natěsnání) jader
  • Mnohojadernost

Marginace chromatinu vzniká akumulací virových partikulí v jádře, chromatin již není jemný a pravidelný, ale má matný vzhled.

Jaderná modelace vzniká v důsledku mozaikovitého natěsnání jader. V jádrech jsou Cowdryho inkluze. 

 

Obrázek 9b-11 (a-b). 

(a) Marginace chromatinu a matnicový vzhled jader

(b) Marginace chromatinu, mnohojadernost, cytomegalie a eozinofilní inkluze.

 

 

Aktinomykotické mikroorganizmy

Actinomycety jsou grampozitivní, non acidorezistentní vláknité bakterie, které bývají přítomny v nátěrech žen s nitroděložním tělískem.

Bakterie jsou pseudofilamentózní agregáty, které mohou být přítomny v mnoha tvarech a velikostech. Mají načechraný vzhled, pro který se někdy lidově označují jako “zježený králíček”. 

 

Obrázek 9b-12. Trsy aktinomykotických organizmů

 

 

 

X