6. Vliv screeningu na incidenci a mortalitu

Vliv screeningu na incidenci a mortalitu karcinomu děložního hrdla není snadné zjistit, protože screening nebyl zahájen organizovaně. V některých zemích se prováděl více než 50 let, nebyl však dobře organizován, nebo byl prováděn pouze jako oportunní v zemích, kde se měnilo riziko karcinomu a jeho prekurzorů. 

Vliv výskytu high-risk HPV na incidenci cervikálního karcinomu

  • Protože prevalence cervikálního karcinomu a jeho prekurzorů závisí na high-risk HPV, může se v průběhu času u různých věkových kohort měnit.
  • Vliv screeningu může být maskován nebo zesílen na pozadí měnící se prevalence high-risk HPV.

 

Organizované národní screeningové programy

Severské země (Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko)

První zprávy o účinnosti organizovaného screeningu cervikálního karcinomu byly zaznamenány v severských zemích, kde mortalita poklesla mezi roky 1955 a 1980 o 80% (Island), 50% (Finsko) a 34% (Švédsko) na podkladě celonárodních screeningových programů. Nižší poklesy byly zaznamenány v Dánsku (25%) a Norsku (10%) kde organizovaný screening pokryl 40% a 5% populace (Lååra et al. 1987).

Výsledky byly komplikovány v prvních letech s registry karcinomů, spontánní screening byl prováděn nad rámec organizovaného screeningu ve všech severských zemích s výjimkou Islandu, a s různými věkovými rozmezími, screeningovými intervaly a účasti v programu v pěti zemích. (Obrázek 5.1).

Mimo to, mortalita již mohla začít klesat u starších žen , které nebyly screenovány a stoupala u žen ve věku 20-29 let ve Finsku, Norsku a Švédsku, což bude později v tomto textu rozvedeno.

Když byl screening v těchto zemích zorganizován, klesla mortalita na současné hodnoty menší 5 na 100,000 žen (Obrázek 5.2).

Obrázek 5.1. Tabulka I od Lååra et al. 1987.
Obrázek 5.2. Mortalita v Severských zemích od roku 1958 do roku 2000 (z Arbyn et al. 2008)

 

Účinek organizovaného screeningu ve Spojeném království (UK)

Incidence a mortalita v UK se vcelku mnoho nezměnila v letech 1970s až 1980, kdy bylo ročně přibližně 4000 případů a 2000 úmrtími ročně – s mírným nárůstem na konci 80. let. (Obrázek 5.3).

Nicméně tento zjevný neúspěch screeningu v 70. a 80. letech nebyl v UK plošný: úspěšný screening v Aberdeenu, Skotsko byl srovnatelný s finskými a islandskými výsledky a znamenal zářivý příklad pro celonárodní program. (Obrázek 5.4; Macgregor et al. 1985).

NHS Cervikální screeningový program byl zahájen 1988: Počítačově řízené zvaní s případným opakováním zaznamenalo dramatický účinek během následující dekády.

Obrázek 5.3. Incidence cervikálního karcinomu v Anglii, 1975 - 2011
Obrázek 5.4. Výsledky úspěšného screeningu vAberdeenu (Macgregor et al. 1985)

 

X