Adenokarcinom a adenocarcinoma in situ

Adenokarcinom

Adenokarcinom hrdla je maligní nádor hrdla, který vychází ze žlázového epitelu hrdla. Je několik typů adenokarcinomu, většina má podobnou etiologii a rizikové faktory jako skvamózní karcinom. Endocervikální l-typ mucinózního adenokarcinomu představuje 70% všech adenokarcinomů (WHO). 

HPV typy obvykle sdružené s adenokarcinomy jsou 16, 18 a 45 (de Sanjose et al. 2010).

 

Obrázek 4.7. Adenokarcinom (endocervikálníl typ) v resekátu velkou kličkou.

 

Adenokarcinom je hůře preventabilní než dlaždicový karcinom a je tudíž častější v dobře screenovaných populacích (Bulk et al. 2005). Zatímco WHO udává, že 10-15% cervikálních karcinomů jsou adenokarcinomy (WHO), národní audit       v Anglii prokázal 19% z 3,305 karcinomů známého typu jako adenokarcinomy a 4% byly adenoskvamózní karcinomy (Sasieni et al. 2009). 

Studie v Evropě, UK a jinde (Sasieni et al. 2009; Bray et al. 2005; Viczaino et al. 1998) podporují níže uvedená tvrzení:

 

  • Adenokarcinom je hůře preventabilní screeningem než dlaždicový karcinom

  • Screening má na incidenci adenokarcinomu omezený vliv

 

Adenocarcinoma in situ (AIS)

Endocervikální typ adenoarcinomu je nejobvyklejší (70% adenokarcinomů) a může mu předcházet adenocarcinoma in situ (AIS), známý rovněž jako glandulární intraepiteliální neoplázie (CGIN), která je známým prekurzorem adenokarcinomu (Ostör et al. 2000).

 

Obrázek 4.8 (a) AIS v nátěru
Obrázek 4.8 (b) AIS v biopsii s abruptní změnou z normálního endocervixu

 

Ačkoli byly popsány low-grade a high-grade CGIN, většinou je uvažován jako jednotka a ošetřen jako AIS. CGIN často koexistuje s high-grade skvamózní CIN, což může usnadnit detekci v cytologii a kolposkopii (Talaat et al. 2012). Kolposkopie je méně citlivá v detekci glandulárních abnormalit ve srovnání s dlaždicovými lézemi (Jordan et al. 2008; Talaat et al. 2012). Woodman et al. (2003) soudí, že HPV18 preinvasivní léze se méně často projeví jako high-grade dysplazie a to ztěžuje jejich odhalení pomocí cytologie.

 

Cytologická diagnóza adenokarcinomů a AIS

Cytologie je důležitá pro odhalování okultních adenokarcinomů i AIS: 15% adenokarcinomů nemá viditelný projev (WHO). Národní audit ve Švédsku zjistil, že 65% ze 186 adenokarcinomů bylo odhaleno ve screeningu (po abnormální cytologii v průběhu 6 měsíců) v porovnání s 33% z 615 dlaždicových karcinomů (Andrea et al. 2012). 

AIS/CGIN je zjišťován méně často než CIN3, jak ukazuje obrázek 4.6 níže. V tomto auditu 133 karcinomů bylo113 dlaždicových, 14 adenokarcinomů (polovina odhalena ve screeningu), čtyři adenosvamózní a dva ‘jiného typu’ indikující nižší poměr in situ k invazivnímu adenokarcinomu (4:1) v porovnání s dlaždicovým (13:1) (Herbert et al. 2010).

 

Obrázek 4.9. High-grade CIN, CGIN a karcinom (Obrázek 2 z Herbert et al. 2010)

 

Adenocarcinoma in situ (CGIN) souhrn

  • AIS je uznaný prekurzor nejběžnějšího typu cervikálního adenokarcinomu (endocervikálního typu)
  • AIS je mnohem méně častý než CIN3
  • Kolposkopie je méně citlivá v detekci AIS a okultního adenokarcinomu než CIN3
  • Cytologie má nižší šanci zachytit AIS než CIN3
  • Adenokarcinom je často invazivní v době cytologického záchytu
  • Přibližně polovina adenokarcinomů zachycených cytologií jsou bezpříznakové

 

X