Riziko progrese CIN3 do invazivního karcinomu

Riziko závisí na:

  • Typu HPV
  • Dalších rizikových faktorech individuální pacientky
  • Čas pro uplatnění progrese.

Modelování a sledování ve studiích určilo stupeň progrese mezi 12% a 40% (Gustafsson & Adami 1989; Ostor 1993; Peto et al. 2004; McCredie et al. 2008). 

Období mezi carcinoma in situ (vrchol incidence ve věku 30 let) a invazivním karcinomem (vrchol výskytu ve věku 43 let) ukazuje na průměrný interval 13 let do nástupu invaze (Gustafsson & Adami 1989). 

Karcinomy mladších žen s kratším intervalem jsou častěji vyvolány HPV16 a 18 než karcinomy pozdějšího věku (Carozzi et al. 2010).

Pravděpodobnost progrese CIN3 do invazivního karcinomu byla odhadnuta na 1% ročně (McCredie et al. 2008). 

 

Cytologická diagnóza low-grade a high-grade lézí

  • Cytologická diagnóza low-grade skvamózní intraepitelové léze (LSIL), která může být rovněž označena jako mírná nebo low-grade dyskaryóza (UK) nebo dysplázie (Austrálie/Nový Zéland), odpovídá CIN1.
  • Cytologická diagnóza high-grade skvamózních intraepitelových lézí (HSIL) odpovídá CIN2 a CIN3, lze je označit jako střední a těžkou dyskaryózu (UK), společně jako high-grade dyskaryózu (UK) nebo upřesnit jako ‘spíše CIN2’ nebo spíše CIN3’ v Bethesda systému.

 

Porovnání histologických kategorií a Bethesda a UK systému cytologické terminologie

Histologie

CIN1/HPV

CIN2

CIN3

Karcinom

Histologie nebo cytologie

Mírná dysplázie

Střední dysplázie

Těžká dysplázie

Carcinoma in-situ

Cancer

Bethesda systém (cytologie)

LSIL

HSIL

(‘spíše CIN2’ nebo ‘spíše CIN3’ možno upřesnit)

Invazivní karcinom

UK systém (cytologie)

Low-grade dyskaryóza

High-grade dyskaryóza (moderate)

High-grade dyskaryóza (střední nebo těžká)

Těžká dyskaryóza ?invazivní

X