Cytologia szyjki macicy
Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy, neoplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy (CIN) i atypowe komórki nabłonkowe o nieustalonym znaczeniu (ASCUS)

Morfologiczne cechy komórek nowotworowych

Wewnątrznabłonkowa neoplazja (CIN)
Inwazyjny rak płaskonabłonkowy
Atypowe komórki nablonka wielowarstwowego plaskiego o nieokreslonym znaczeniu (ASCUS)

 

Atypowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego o nieokreślonym znaczeniu (ASCUS)

 • W większości rozmazów , doświadczony cytotechnik lub patolog może z dużym stopniem pewności odróżnić komórki prawidłowe od nowotworowych i zaklasyfikować rozmaz jako LSIL lub HSIL według Systemu Bethesda.
 • Jednakowoż w małym odsetku przypadków mogą być uzasadnione wątpliwości co do rozpoznania.
 • Zgodnie z Systemem Bethesda takie rozmazy kwalifikuje się jako ASCUS.
 • Alternatywnie wg terminologii ekwiwalentnej określa się takie rozmazy jako:"Atypia komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego nie koniecznie nowotworowa" lub "Graniczne zmiany jądrowe nie osiagajace poziomu neoplazji"
 • Istnieją dwie sytuacje, do których odnosi się kategoria ASCUS:
  • w związku ze zmianami spowodowanymi przez HPV (atypia koilocytowa)
  • rozmazy, w których rzeczywiście nie można odróżnić zmian łagodnych, reaktywnych lub zwyrodnieniowych od LSIL, HSIL lub raka inwazyjnego.
 • Z obserwacji kobiet z rozpoznaniem ASCUS za pomocą kolposkopii, biopsji lub powtarzanej cytologii wynika, że jest to heterogenna grupa. W 50-60% przypadków nie stwierdza sie żadnych istotnych zmian. W 20% przypadków rozpoznano CIN2 lubCIN3. Wynika z tego, że kobiety z rozpoznaniem ASCUS powinny być dokładnie obserwowane.
 • ASCUS i infekcja HPV:
  • Koilocyty i komórki dyskeratotyczne występujące w związku z infekcją HPV prawie zawsze wykazują zmiany jądrowe typu ASCUS lub CIN1 (LSIL).
  • Można spotkać koilocyty, które mają takie nieprawidłowe jądra, że odpowiadają rozpoznaniu CIN2/3 (HSIL).
  • Rozmazy zawierające komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego z morfologicznymi cechami infekcji HPV należy klasyfikować wg najbardziej nieprawidłowych zmian jądrowych.
Cechy cytologiczne atypowych komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego o nieokreślonym znaczeniu (ASCUS)
Back
Koniec modułu - Powrót do modułu ćwiczeniowego 1